Ministryně Jourová: Fondy EU musí podpořit i veřejnou infrastrukturu

zdroj: www.anobudelip.cz

Z evropských peněz by se v České republice měly v příštích sedmi letech platit i projekty na podporu veřejné infrastruktury. To je priorita, kterou se do připravované dohody mezi ČR a Evropskou komisí o nastaveních příštích evropských fondů chystá promítnout i nová ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová.

Připravovaná dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí, která bude sloužit jako základ pro nastavení příštího období evropských fondů, dozná změn. Nová ministryně Věra Jourová, která byla do úřadu uvedena včera, má totiž v úmyslu do textu promítnout jednu ze svých priorit. Tou je podpora tzv. tvrdých projektů, tedy investic do veřejné infrastruktury, například výstavby silnic a dálnic. 

„Jsem přesvědčena, že evropské peníze mají sloužit k vytváření pracovních míst, zejména v období, kdy se staví a buduje,“ uvedla na dnešní tiskové konferenci nová ministryně.  

Jak EurActivu dříve sdělila, nová vláda chce v letech 2014-2020 kromě veřejné infrastruktury a zaměstnanosti akcentovat i další oblasti, jako je třeba i věda a výzkum. 

„Ano, je skutečně možné, že některé zásahy provedeme, ale bude to jedině na základě práce s daty,“ řekla tehdy redakci.

Nepůjde o radikální změny 

O žádné radikální zásahy ale podle ministryně Jourové nepůjde. Jednání mezi českou stranou a zástupci Evropské komise jsou totiž v plném proudu a na provedení zásadních změn není dostatek času. Dohoda o partnerství, jak se dokument označuje, má být podepsána do léta letošního roku. 

Jak nová ministryně dříve pro EurActiv uvedla, pokud se koaliční vláda rozhodne do přípravy příštího období zasáhnout, nemělo by se tak stát na úkor spuštění čerpání. 

K tomu je ale rovněž potřeba splnit podmínky (tzv. ex-ante kondicionality), které České republice uložila Evropská komise. Jedná se o služební zákon, který by zkvalitnil a zprůhlednil práci státní správy, a vyřešení otázek v posuzování vlivu na životní prostředí. Obě oblasti mají být prioritou nového vedení rezortu pro místní rozvoj. 

Krev a pot

Za jednu z výzev pro své působení v úřadu ministryně pro místní rozvoj považuje Jourová i čerpání evropských prostředků ze strukturálních a kohezních fondů EU v dobíhajícím období 2007-2013. 

Kořeny problémů, s nimiž se nyní Česko v čerpání potýká, vidí nová ministryně v prvních čtyřech letech. „Přešlapovalo se a nebyly správně nastaveny priority,“ řekla novinářům. „Napravit tyto chyby nás bude stát krev a pot,“ dodala. 

Rezort má podle ní připravenu sadu krizových opatření, k nimž může v případě nutnosti sáhnout. „Je potřeba co nejrychleji vyhlašovat nové výzvy, aby se nestalo, že projekty zaplatí stát, ale už je nestačí proplatit Brusel,“ uvedla Jourová příklad. „To je situace, kterou si nikdo z nás nepřeje,“ doplnila. Česká republika může Bruselu zasílat žádosti k proplacení projektů až k prosinci 2015. 

Pomoct může podle nové ministryně i posílení personálních kapacit v oblasti proplácení projektů a jejich kontroly, a také řada technických a účetních operací. 

 „Další možností je pak vytvořit některé nedotační nástroje, například úvěrový program na zateplování, či revolvingové nástroje,“ dodala Jourová.

Nejvíce ohroženy jsou podle ní operační programy Doprava, Životní prostředí, Výzkum a vývoj pro inovace a Integrovaný operační program.  

Nová náměstkyně 

Ministryně Jourová: „Evropské peníze mají sloužit k vytváření pracovních míst“.

S příchodem nové ministryně se otřásla i personální struktura celého úřadu. O agendu evropských fondů, konkrétně o operační programy, se bude kromě stávajícího 1. náměstka Daniela Brauna starat i nová náměstkyně Klára Dostálová.

„Náměstkyně Dostálová bude mít na starosti rozjezd integrovaného regionálního operačního programu, Operační program Technická pomoc a také přeshraniční programy,“ vysvětlila ministryně Jourová.

Náměstkyně by tak měla být zodpovědná i za zřízení nové agentury pro implementaci regionálního operačního programu.

Autor: Lucie Bednárová.