Ministr Lukl: Urbánní dimenze se musí promítnout do příštího programového období

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Nadkachna.

Podle nového ministra pro místní rozvoj Františka Lukla, kterého společně s dalšími členy Rusnokovy vlády úředníků dnes (10. července) jmenoval prezident Miloš Zeman, je důležité, aby se do příštího programovacího období 2014+ promítla tzv. urbánní dimenze pro čerpání z fondů EU. Ta klade důraz na potřeby měst a obcí.

Jednou z hlavních priorit nového ministra pro místní rozvoj Františka Lukla, který se svého úřadu coby člen vlády odborníků premiéra Jiřího Rusnoka ujal dnes poté, co z rukou prezidenta Miloše Zemana převzal jmenovací dekret, bude příprava příštího programového období 2014-2020. Ministr se bude soustředit na zjednodušení systému pro příjemce, ale i na to, aby budoucí evropské fondy kladly důraz i na tzv. urbánní a územní dimenzi. Ta má akcentovat potřeby českých měst a obcí. 

„Věřím, že se nám to podaří promítnout do budoucího programového období,“ uvedl Lukl ve včerejším vydání pořadu České televize Hyde Park. 

Potřeby měst a obcí musí být podle nového ministra zohledněny jak v sektorových operačních programech, tak v integrovaném regionálním operačním programu příštího období, které začne v roce 2014.  

Podle Lukla, který před ministerskou funkcí působil jako starosta města Kyjov a místopředseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), je rovněž důležité nalézt na národní úrovni kompromis ohledně příštího programového období.   

„Jde o to, aby se nalezl solidní kompromis na úrovni obcí, krajů, rezortů, místních akčních skupin, NGOs a dalších zainteresovaných subjektů tak, aby se mohla podepsat Dohoda o partnerství s Evropskou komisí,“ uvedl ve stejném pořadu Lukl. Dohoda představuje základní dokument pro vyjednávání mezi členskými státy a Evropskou komisí, mj. vymezuje implementační strukturu a jednotlivé operační programy. Měla by být podepsána před začátkem příštího sedmiletého období. 

„Čas je velmi krátký, neboť kompromis musí být nalezen v průběhu září a října, aby mohl být předložen Evropské komisi,“ zdůraznil ministr.  

„Jedna věc jsou představy zmiňovaných zainteresovaných subjektů, druhá pak jejich reálné možnosti a třetí věc je akcept Evropské komise,“ dodal.