Kuba: Využijme nevyčerpané peníze na technické vzdělávání

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Pixomar.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba navrhne vládě Petra Nečase, aby přesunula nevyčerpané prostředky z evropských fondů, které se nacházejí v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), na podporu technického školství v České republice. Uvedl to dnes (5. září) na setkání s novináři.

Prostředky v OPVK, kterým reálně hrozí, že nebudou do konce programového období 2007-2013 v celé své výši vyčerpány, by měly být přesunuty do operačního programu na podporu materiálního a technického vybavení škol, jinými slovy do OP Podnikání a inovace (OPPI). Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba

Přesun se podle rezortu týká 800 milionů korun, které by měly sloužit k podpoře polytechnické vzdělávání, vytvoření sítě regionálních učňovských center, jež by byly propojeny se školícími středisky firem, a v neposlední řadě by měly sloužit k nákupu vybavení těchto středisek. 

„Realokace z jiných dotačních programů bychom využili k podpoře transferu technologií a aplikovaného výzkumu, dále na podporu společných výzkumných technických projektů vysokých škol a firem v oblasti vědy a výzkumu, za kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) odpovídá,“ uvedl Kuba. 

Existenci rizika, že by koncem roku 2013 mohlo v OPVK zůstat nevyužitých až pět miliard korun, včera potvrdil ministr školství Petr Fiala (EurActiv 4.9.2012). 

Z tohoto operačního programu se financují projekty, jež se zaměřují na zkvalitnění a modernizaci vzdělávání a také zlepšují podmínky ve výzkumu a vývoji. Celkem může Česká republika jeho prostřednictvím vyčerpat až 1,83 miliard eur (v přepočtu přes 45 miliard korun).   

Program ale dlouhodobě provázejí obtíže, které vedly k tomu, že Evropská komise z kraje letošního roku rozhodla o zmražení 1,2 miliardy korun (EurActiv 27.1.2012 a EurActiv 30.12.2011). 

K podobnému přesunu jedné miliardy korun na projekty v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost rozhodla vláda již na začátku července (EurActiv 4.7.2012). O tom, zda premiér Petr Nečas návrh na přesun dalších 0,8 miliard korun podporuje, ministr Kuba zatím neinformoval. 

Podpoříme technické vzdělávání

Návrh na realokaci necelé miliardy korun z operačního programu pod ministerstvem školství (MŠMT) na projekty, o nichž rozhoduje rezort průmyslu a obchodu, spadá do série opatření, která mají podle ministra Kuby podpořit technické vzdělávání v České republice. 

Na jeho úpadek si opakovaně stěžují zaměstnavatelské svazy i zástupci samotných firem, podle kterých nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků poškozuje především konkurenceschopnost českého průmyslu (EurActiv 30.5.2012 nebo EurActiv 29.6.2012).  

„Dosud se pouze diskutovalo, ale konkrétní kroky tu chyběly,“ uvedl Kuba. Jeho úřad proto ve spolupráci se zaměstnavateli připravil návrh, který počítá se třemi hlavními opatřeními: změnou zákona o dani z příjmu, zjednodušeným modelem financování vysokých škol a již zmíněnou realokací nevyužitých prostředků z OPVK na podporu materiálního a technického vybavení škol.