Miliardy z MŠMT poputují do OP LZZ a také do regionů

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: m_bartosch.

V mezirezortním připomínkovém řízení se nyní nachází návrh z dílny Ministerstva pro místní rozvoj, který počítá s přesunem 2,6 miliard z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Program, který spravuje ministerstvo školství, se dlouhodobě nachází v obtížích a hrozí mu, že prostředky, které mají být investovány do vzdělávacích a výzkumných projektů, z něj nebudou včas vyčerpány. Měly by proto podpořit projekty v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a také v regionech.

Již v polovině dubna rezort pro místní rozvoj (MMR), který v České republice hraje roli koordinátora čerpání peněz z evropských fondů, oznámil, že vytipoval projekty, u nichž existuje reálná hrozba, že kvůli nejrůznějším pochybením nemusí být ve výsledku proplaceny z finančních prostředků EU. Pokud by se tak skutečně stalo, uhradit by je musel stát, tedy daňoví poplatníci. Ministerstvo toto riziko vyčíslilo na 32,6 miliard korun (EurActiv 17.4.2012). 

„Toto číslo představuje celkový objem rizikových projektů, u nichž hrozí, že budou muset být zaplaceny ze státního rozpočtu,“ řekl na včerejším setkání s novináři šéf rezortu Kamil Jankovský (LIDEM).  

Za rizikové operační programy pak ministr označil OP Dopravu, OP Životní prostředí, OP Výzkum a vývoj pro inovace, Integrovaný operační program, ROP Severozápad a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zdroje z blízkosti MMR ale EurActivu prozradily, že po nedávných událostech v souvislosti s kauzou bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha (ČSSD), by mezi tyto programy měl patřit i ROP Střední Čechy (EurActiv 15.5.2012). 

Podle ministra Jankovského ale v tuto chvíli ještě nelze s určitostí tvrdit, zda se bude ve finále jednat o tak vysokou částku, nebo půjde o číslo nižší. „Může se stát, že Evropská komise provede pouze určitou korekci a proplatí nám o 10-15 % méně,“ vysvětlil ministr.  

Jak ujistil jeho první náměstek Daniel Braun, Česká republika o tyto prostředky z fondů EU v žádném případě nepřijde. 

Pravidla unijní kohezní politiky totiž umožňují, aby byly využity na jiné projekty podobného zaměření, které projdou schvalovacím procesem. Dopady případného neproplacení tak pocítí pouze státní kasa. 

Řešením může být realokace

Situace je ale výrazně komplikovanější u pomalu čerpajících programů nebo u programů, které byly z nejrůznějších závažných důvodů dočasně či zcela pozastaveny. Tím je v první řadě Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který má na starosti Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže (MŠMT) a který Evropská komise kvůli nesrovnalostem v proplácení peněz zmrazila na konci ledna (více EurActiv 27.1.2012).  

Jak již v březnovém rozhovoru EurActivu sdělil evropský komisař pro sociální záležitosti Lászlo Andor, aby Česká republika o alokaci určenou pro projekty v rámci tohoto programu nepřišla, je nutné začít pracovat na jejím přesunu do jiného, lépe čerpajícího programu. Za ten komisař označil Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), z něhož se podporuje rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání nebo sociální začleňování. 

Jak potvrdil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, rezort na takové řešení skutečně přistoupil. Jeho návrh se nyní nachází v mezirezortním připomínkovém řízení a pokud bude následně schválen (i Evropskou komisí), kromě OP LZZ, který tak získá 1,5 miliardy koruny, poputuje dalších 1,1 miliardy korun do regionálních operačních programů (ROPů). Prostředky by měly být využity na projekty spojené se vzděláváním. 

Zapomenout na ně tak definitivně může ministerstvo dopravy, které si na nevyčerpané peníze původně dělalo zálusk a chtělo je využít na realizaci dalších dopravních staveb. 

„U programů, které jsou navázány na Evropský sociální fond (ESF; z něhož je kromě OP VK a OP LZZ financován také OP Praha Adaptabilita; pozn. red.), nelze jednoduchým způsobem překlopit měkké projekty na tvrdé,“ řekl ministr. „Musíme se pohybovat v mantinelech, které nám nastavila Evropská komise,“ dodal. 

K podobné realokaci prostředků, u nichž hrozilo, že nebudou vyčerpány, ministerstvo pro místní rozvoj sáhlo i vloni, kdy došlo k přesunu 3,6 miliard korun. Mezi dvojící operačních programů, kterých se realokace týkala, figuroval OP VK a také OP Technická pomoc, který pomáhá úředníkům k financování nástrojů podporujících čerpání evropských dotací. (EurActiv 18.5.2012). 

K obnovení dojde na podzim 

Česká republika může v současném období (2007-2013) z trojice evropských fondů, vyčerpat celkovou alokaci 778,5 miliard korun. Podle údajů zatím poslední Monitorovací zprávy, bylo z českého státního rozpočtu proplaceno téměř 43 %, tj. 338,8 miliard korun. Certifikováno, tedy proplaceno Evropskou komisí, bylo zatím 17,7 %, tedy 138 miliard korun. 

V současné době je ale proces certifikace pozastaven. Zástupci Evropské komise se v polovině března s českými úřady dohodli na tom, že Česká republika nebude u většiny operačních programů žádat o proplacení certifikovaných projektů do doby, než Komisi ujistí v tom, že je schopná řádně dohlédnout na správnost celého procesu čerpání (EurActiv 15.3.2012).  

Evropská exekutiva Česku vytkla přílišnou fluktuaci na pozicích, které jsou zodpovědné za čerpání z fondů EU a také zpochybnila nezávislost auditů jednotlivých operačních programů. 

Jak na nedávné diskusi, kterou pořádalo Zastoupení Evropské komise a Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM, uvedl Miroslav Daněk z MMR, „auditní systém je nastaven tak, že auditoři mohou být v podstatě ovlivňováni těmi, které mají kontrolovat.“  

To prý platí jak o ministerstvech, tak regionech, kde navíc podle Daňka „je tato struktura mnohem štíhlejší.“  

Vláda proto schválila Akční plán, který se zaměřuje na odstranění pochybností. Rezort ministra Jankovského věří, že po jednání s Evropskou komisí, které proběhne v létě, bude čerpání obnoveno již v září (EurActiv 4.6.2012).