Malé a střední podniky se mohou zúčastnit seminářů o evropských fondech

Řada seminářů o možnostech financování z evropských fondů pro malé a střední podniky v období 2007-2013, který pořádá Unie malých a středních podniků ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, má za sebou 5. etapu v Hradci Králové.

Na sérii odborných seminářů s názvem „Nové programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele“, které pořádá Unie malých a středních podniků ČR spolu s Hospodářskou komorou ČR a které probíhají na území celé České republiky, se mohou zástupci malých a středních podniků dozvědět více o možnostech financování svých projektů z evropských fondů.

Podnikatelé na seminářích dostanou praktické rady, které jim mohou pomoci v orientaci ve složitém systému čerpání evropských dotací. Firmy, které se některého ze seminářů zúčastní si mohou navíc Unií malých a středních podniků ČR bezplatně zpracovat předběžné posouzení projektového záměru k čerpání dotací z fondů EU.

Cyklus seminářů pro podnikatele byl zahájen 15. března 2007 v Praze. Na sklonku minulého týdne pokračoval již 5. setkáním v Hradci Králové.

V Hradci Králové se mohli podnikatelé seznámit s možnostmi využití finančních podpor v rozsahu zhruba 13 miliard korun z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, který byl schválen Evropskou komisí dne 23. května 2007 v Bruselu (více v článku Program rozvoje venkova ČR schválen). První výzvy by v rámci tohoto programu měly být zveřejněné v průběhu července 2007 (více v článku MZE: první výzvy v rámci Programu rozvoje venkova budou vyhlášeny v červenci).

Podle předsedy Unie malých a středních podniků ČR Davida Šeicha nejsou semináře „určeny jen pro podnikatele, kteří se teprve seznamují s možnostmi podpory z evropských zdrojů, ale i pro ty, kteří ve svých záměrech již počítají s účastí nového operačního programu a nyní se potřebují informovat o aktuální podobě a stavu tohoto programu. Věřím, že semináře pomohou podnikatelům pochopit, jak důležitá je včasná příprava jejich projektů na zatím ještě nevyhlášené operační programy a celkově tak přispějí k následnému urychlení řádného čerpání dotací po oficiálním vyhlášení programů.“

Termíny plánovaných seminářů: Pardubice – 7.6., Ostrava – 14.6., Olomouc – 22.6., Zlín – 13.9., Brno – 27.9., Jihlava – 18.10., České Budějovice – 25.10., Plzeň – 8.11.

Více se můžete dozvědět na internetových stránkách www.sme-union.cz a www.hkcr.cz, kde naleznete i přihlášku na jakýkoliv ze seminářů.

Mediálním partnerem seminářů je EurActiv.cz.