Magistrát hl. m. Prahy organizuje semináře pro 4. výzvu programu JPD 2

Odbor zahraničních vztahů a fondů Evropské unie Magistrátu hlavního města Prahy se rozhodl uspořádat dva semináře pro potenciální žadatele o finanční podporu v rámci 4. výzvy Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti hl.m. Praha (JPD 2).

Semináře jsou tématicky rozděleny podle opatření, kterých se 4. výzva týká. První seminář proběhne 6. prosince 2005 dopoledne na Staroměstské radnici. Tento seminář je určen zájemcům, kteří uvažují o podání projektové žádosti spadající do následujících třech opatření: 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí, 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch a 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích. O finanční podporu mohou v rámci těchto opatření žádat pouze odbory Magistrátu hl.m. Prahy, městské části, organizace založené a zřízené hl.m. Prahou a jednotlivými městskými částmi a nestátní neziskové organizace.

Druhý seminář se uskuteční 7. prosince 2005 v dopoledních hodinách v prostorách Nové radnice. Seminář je určen pro oprávněné žadatele v rámci těchto opatření: 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého sektoru, neziskového sektoru, vědy a výzkumu, 2.2.2 Příznivé podnikatelské prostředí a 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze. Oprávněnými žadateli se rozumí odbory Magistrátu hl.m. Prahy, městské části, organizace založené a zřízené hl.m. Prahou a jednotlivými městskými částmi, nestátní neziskové organizace, podnikající fyzické a právnické osoby, hospodářské komory, organizace výzkumu a vývoje, vzdělávací instituce a další.

Hlavním tématem seminářů budou nejen podrobné informace k jednotlivým opatřením, ale také upozornění na změny platné pro 4. výzvu a na možné problémy při zpracovávání žádostí o finanční podporu. Více informací poskytne odbor zahraničních vztahů a fondů Evropské unie Magistrátu hlavního města Prahy (e-mail: ozf@cityofprague.cz).

V rámci pěti výše zmíněných opatření (vyjma opatření 1.3) mohou žadatelé využít nabídky Řídícího orgánu JPD 2 na bezplatnou konzultaci svých projektových záměrů nebo přímou asistenci při zpracovávání projektů s odborníky Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR. Tyto služby budou poskytovány od 1. prosince 2005 do 20. ledna 2006. Více informací poskytne Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR – tel: 222 316 877, e-mail: bauerova@vcvscr.cz, gunterova@vcvscr.cz.