Magistrát hl. m. Prahy odmítá vznik Regionální rady

Hlavní město Praha předložilo návrh na změnu zákona o podpoře regionálního rozvoje, na jehož základě by finanční prostředky určené na dva operační programy v letech 2007 – 2013 měla spravovat Regionální rada. S tím ale Magistrát hl. m. Prahy nesouhlasí.

Podle informací ČTK usiluje Magistrát hl. m. Prahy o to, aby mohl sám řídit dva operační programy, prostřednictvím kterých bude využívat finanční prostředky z evropských fondů v následujícím programovacím období 2007 – 2013. Podle zákona o podpoře regionálního rozvoje je řízením operačních programů pověřená Regionální rada, která působí v každém regionu soudržnosti.

Magistrát se proto rozhodl předložit návrh na změnu uvedeného zákona, kterým se bude tuto středu zabývat vláda. Ředitelka odboru fondů Evropské unie Patricie Ferulíková pro ČTK uvedla, že je „zbytečné, aby operační program řídila Regionální rada“, a dodala: „Město by platilo další strukturu.“

Na základě současného návrhu by Praha měla čerpat evropské dotace v rámci dvou operačních programů, které spadají pod Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost by mělo docházet ke zkvalitnění městského prostředí nebo také ke zlepšení dopravních a telekomunikačních služeb. Realizace jednotlivých projektů bude spolufinancována z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Druhý Operační program Praha – Adaptabilita se zaměřuje na zlepšení „adaptability a výkonnosti lidských zdrojů“. Důraz je kladen také na lepší přístup k zaměstnání, a to pro všechny skupiny obyvatelstva. Tento program bude podporován z Evropského sociálního fondu.