Magistrát hl.m. Prahy hledá externí hodnotitele projektů OPPA

Řídící orgán Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA) Magistrát hl. m. Prahy hledá odborníky, kteří by měli zájem podílet se na externím hodnocení projektů v rámci OPPA.

Výzva pro zájemce o provádění expertního hodnocení projektů se vztahuje na všechny výzvy a osy OPPA.

Posouzení projektů dvěma nezávislými odborníky je součástí výběrového procesu projektových žádostí k financování z operačního programu. Externí hodnotitelé budou projekty evaluovat na základě daných kritérií a přidělovat jednotlivým projektům body. Své rozhodnutí musí vždy zdůvodnit komentářem.

Požadavky na kvalifikaci hodnotitele jsou následující:

  1. minimálně 5 let praxe v oboru blízkém zaměření prioritní osy;
  2. výborná znalost českého jazyka;
  3. minimálně středoškolské vzdělání;
  4. absolvování školení

Zájemci, kteří splní první tři kritéria budou zařazeni do databáze, ze které budou bude vybrán určitý počet osob. Tyto osoby pak projdou školením, kde se seznámí s metodikou hodnocení projektů v rámci OPPA.

Platí, že zájemci, kteří se budou chtít podílet na hodnocení projektů předložených v rámci první výzvy, se musí přihlásit do konce března 2008. Magistrát hl. m. Prahy totiž 1. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita vyhlásil 8. ledna 2008. Projekty lze na Magistrát hl. m. Prahy předkládat do 31. března do 14:00 hodin. V dubnu by pak mělo proběhnout školení pro vybrané externí hodnotitele a v následujících dvou měsících pak samotné hodnocení projektů.

Zájemci o hodnocení projektů musí vyplnit příslušný formulář a zaslat jej na adresu: Mgr. Dagmar Zdeňková, oddělení ESF, odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.