Kroes: Evropa potřebuje rychlé a spolehlivé připojení k internetu

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Aby mohla EU plně využít potenciálu nových informačních a komunikačních technologií, musí mít rychlé a spolehlivé internetové připojení, prohlásila dnes komisařka pro digitální agendu Neelie Kroes. Širokopásmové sítě nutné pro takové připojení má mimo jiné financovat nový finanční nástroj EU, tzv. infrastrukturní fond.

„Digitální svět nám přináší více konkurenceschopnosti. Být více online, znamená mít lepší obchodní příležitosti a lepší veřejné služby,“ řekla evropská komisařka pro digitální agendu Neelie Kroes na dnešní konferenci v Bruselu, která se věnovala novému finančnímu nástroji Evropské unie, tzv. infrastrukturnímu fondu (CEF – Connecting Europe Facility, Nástroj pro propojení Evropy). Návrh na jeho podobu předložila Komise před rokem (EurActiv 20.10.2012).

Komisařka připomněla, že v rámci tohoto fondu se Evropská komise rozhodla přidělit 9,2 miliardy eur na investice do rychlých a velmi rychlých širokopásmových sítí a celoevropských digitálních služeb.

Peníze by tak měly být využity na budování infrastruktury potřebné pro zavedení technologie elektronické totožnosti, elektronického zadávání veřejných zakázek, elektronických zdravotních záznamů, digitální knihovny Europeana, portálu e-justice a služeb v celní oblasti.

Být připojeni

Kroes však zdůraznila, že důležitou oblastí podpory jsou také samotné sítě. „Podpora širokopásmových sítí ve výši jedné miliardy ročně je investice, která se vyplatí. Investice do ICT jsou ty nejvýhodnější, jaké můžeme udělat, protože budují ekonomický růst a vytvářejí pracovní místa.“

Podle komisařky je nutné, aby měla Evropa přístup k rychlému a spolehlivému internetovému připojení. Na něm totiž do značné míry závisí rozvoj inovativních konceptů a technologií, jako jsou cloud computing, smart cities, e-government nebo elektronizace zdravotnictví.

Jedna z vlajkových iniciativ prorůstové Strategie Evropa 2020, Digitální agenda pro Evropu, stanoví, že do roku 2020 by měly mít všechny domácnosti širokopásmové připojení o rychlosti alespoň 30 Mbps a nejméně 50 % z nich nad 100 Mbps. Z toho vychází také Česká republika, která v současné době připravuje svou novou digitální strategii pod názvem Digitální Česko.

„Jsme ještě daleko od toho, abychom dosáhli hranice internetových inovací. Nenechme se svazovat pomalým připojením,“ prohlásila Kroes.

Doprava a energetika

Zdůraznila také, že finanční nástroje, jako je infrastrukturní fond, mohou počítat s vysokým pákovým efektem. „Každý vložený cent vydělává sedmkrát více,“ řekla. Dodala, že infrastrukturní fond neposkytuje dary, ale půjčky, které se vrátí zpět do evropského rozpočtu.

Kromě informačních a komunikačních technologií má infrastrukturní fond podporovat investice do dopravy a energetiky. Prostřednictvím CEF budou uskutečněny investice ve výši 31,7 miliardy eur na modernizaci dopravní infrastruktury, energetika se pak může těšit na investice do transevropské infrastruktury v hodnotě 9,1 miliardy eur.

Fungovat má fond od roku 2014 v rámci dalšího víceletého finančního rámce EU. Řada členských států však jeho zavedení nepodporuje. Do CEF by se totiž měly přesouvat finance z evropského Fondu soudržnosti, a s tím některé země nesouhlasí (EurActiv 24.10.2011 a EurActiv 21.3.2012).