Černý scénář: ČR nemusí vyčerpat až 24,4 miliard

ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová; zdroj: Úřad vlády ČR.

Krizové plány na dočerpání prostředků v evropských fondech, které připravila ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, zatím neplní veškerá očekávání. Nejčernější scénáře proto hovoří o tom, že Česká republika nezvládne do konce roku vyčerpat více než 24 miliard korun. Operační programy ale ručník do ringu neházejí, na vládu putuje nová strategie, jak evropské prostředky zachránit.

Vloni Česká republika nezvládla vyčerpat deset miliard korun, letos nemusí podle odhadů dosáhnout na více jak dvojnásobek. Krizové plány, se kterými se do úřadu uvedla nová ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, totiž přes veškeré snahy zatím nepřinesly kýžené ovoce.  

„Žádný zázrak to nebude,“ avizovala již na začátku měsíce ministryně, když novinářům přibližovala obsah zprávy, kterou bude mít dnes na stole vláda. A měla pravdu. I přesto, že operační programy přijaly krizová opatření, riziko nedočerpání jejich roční alokace se zatím výrazně nesnížilo.  

„Podle předběžných výsledků se může nedočerpání za všechny programy v letošním roce pohybovat v rozmezí 18,6 – 24,4 miliard korun,“ řekl na setkání s novináři 1. náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun. V případě, že by krizové plány více nezabraly v příštích měsících, částka může být i vyšší.  

„Pokud by si, řečeno s trochou nadsázky, nyní všichni vzali dovolenou, Česko by v roce 2014 nemuselo vyčerpat až 33 miliard korun,“ řekl Braun.  

Krizové plány ale měly podle něj zatím jeden důležitý efekt: bez nich by mohlo být ještě hůř.   

Nabíráme zpoždění 

Z materiálu, který má redakce k dispozici, vyplývá, že některé operační programy zatím nepostupují v takovém tempu, v jakém by měly a některé „operáky“ začínají vůči původním odhadům nabírat zpoždění.  

Největší problémy má podle předběžné zprávy ministerstva OP Životní prostředí, kde hrozí ztráta ve výši 10 miliard korun. Dále pak Integrovaný operační program s předpovídanou ztrátou ve výši až 2,2 miliardy, OP Výzkum a vývoj pro inovace, kde se ztráta může vyšplhat až na 9,8 miliard korun, ROP Severozápad, jenž může přijít až o 1,6 miliard korun a OP Praha-Adaptabilita, kde by se ztráta neměla přehoupnout přes 0,1 miliardu korun.   

Mezi příklady opatření, která měla snížit riziko nedočerpání, patřily tzv. vnitřní realokace, tedy přesuny prostředků z měně úspěšných priorit na ty úspěšnější, vytváření zásobníkových projektů, fázování u velkých projektů a především také svižnější administrace projektů.  

Krizové plány měly jeden důležitý efekt: bez nich by mohlo být ještě hůř.  

„Jde o zrychlení každodenní práce nebo o zkrácení některých fází. Zjednodušovat už více nelze, do systému zasahovat nemůžeme,“ vysvětlila v rozhovoru pro EurActiv ministryně Jourová. 

Podle náměstka Brauna se do výše nedočerpané částky promítla i neočekávaná intervence České národní banky ke konci roku 2013, která zahýbala kurzem koruny vůči euru. „Došlo tak ke skokovému navýšení alokace všech operačních programů a jejich řídící orgány měly jen velmi omezený prostor, jak s tím naložit,“ řekl. 

„U rizikových programů, které už před intervencí ČNB vykazovaly riziko nedočerpání, tak podle předběžných odhadů mohla být výše nedočerpaní na konci roku o 11,7 až 12,7 miliardy nižší,“ vysvětlit Braun. 

Ještě je čas

Vzhledem k tomu, že do konce roku zbývá ještě relativně dost času, řídící orgány ve spolupráci s rezortem pro místní rozvoj připravily novou strategii dočerpání, která by měla situaci s evropskými fondy v České republice zlepšit. 

Mezi kroky, s nimiž se v ní počítá, patří například vyřazování rizikových projektů, příprava dostatečného množství náhradních projektů, realokace v rámci operačních programů ve výši 6,5 miliardy korun, mimořádné certifikace a rovněž změna ve způsobu vykazování způsobilých výdajů vůči Evropské komisi.  

Název OP Odhad výše nedočerpané alokace za 2014 
OP ŽP 4,5-10 mld
OP VaVpI 9,8 mld
IOP 2,2 mld
OP TP 0,4 mld
ROP SZ 1,6 mld
ROP MS 0-300 mil
OP PK 0-81 mil
OP PA 97 mil
Rizikovost OP k 30. červnu 2014
Vysoké riziko OP Životní prostředí
Integrovaný operační program
OP Výzkum a vývoj pro inovace
ROP Severozápad
OP Praha-Adaptabilita (nově)
Střední riziko OP Praha-Konkurenceschopnost
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ROP Moravskoslezsko
ROP Jihozápad
OP Technická pomoc (dříve vysoké riziko)
OP Podnikání a inovace
ROP Střední Čechy
OP Doprava
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (dříve nízké riziko)
Nízké riziko ROP Severovýchod
ROP Střední Morava
ROP Jihovýchod

Zdroj: MMR-NOK

Autor: Lucie Bednárová