Kraje přispějí k úhradě korekce v ROP Severozápad

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: graur razvan ionut.

Ústecký a Karlovarský kraj se zapojí do úhrady korekce v ROP Severozápad. Včera (19. srpna) o tom hlasovali krajští zastupitelé. Kladné rozhodnutí bylo podmínkou pro obnovení pozastaveného operačního programu. Korekci mu v minulosti vyměřila Evropská komise.

Zastupitelé Ústeckého a Karlovarského kraje na svém včerejším mimořádném zasedání rozhodli o spoluúčasti na úhradě finanční korekce, kterou Regionálnímu operačnímu programu Severozápad za chyby v programu vyměřila Evropská komise. Spoluúčast byla podmínkou pro obnovení vyhlašování výzev, podepisování smluv o dotacích a proplácení nákladů na již schválené projekty. Obnovena bude i certifikace programu, tj. proplácení prostředků ze strany Evropské komise.  

Ústecký kraj musí uhradit 598 milionů korun a Karlovarský kraj 308 milionů korun. Oba kraje mohou využít bezúročné návratné finanční výpomoci, kterou jim v minulosti nabídlo Ministerstvo financí. O přesné podobě splátkového kalendáře se nyní jedná. Zbývající část více než 2 miliardové korekce zaplatí stát (1,046 miliard korun). 

„Dnes jsme dostali dopis ministrů financí a pro místní rozvoj, kterým potvrzují naši dohodu,“ uvedl během jednání zastupitelstva hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. „Budeme splácet okolo 40 milionů korun ročně do roku 2020. Původně to mělo být okolo 100 milionů ročně,“ dodal. 

„Zastupitelé dnes konstatovali, že nenesou odpovědnost za hospodaření regionálních rad a neručí za jejich závazky. Ústecký kraj odmítá odpovědnost za finanční opravu, neboť ta nemá v relevantních právních předpisech jakoukoli oporu. Jsme si ale vědomi negativních důsledků, které má pozastavení financování projektů z ROP Severozápad pro příjemce dotací, proto jsme souhlasili s dotací určené regionální radě,“ zopakoval dlouhodobý postoj kraje hejtman Oldřich Bubeníček

Oba kraje se totiž dostaly v minulosti do střetu s rezortem financí (tehdy vedeným Miroslavem Kalouskem) ohledně toho, kdo je za chyby, a tudíž i zaplacení korekce, zodpovědný (více EurActiv 22.3.2013 a EurActiv 27.3.2013).  

Zastupitelé obou krajů se včera opakovaně vyslovili i proti přesunu nevyčerpaných prostředků z ROP Severozápad do jiných operačních programů, který dříve navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj (EurActiv 12.4.2013). 

„Žadatelé budou mít čas na podávání žádostí o dotace na projekty do konce tohoto roku. V ROP Severozápad je k dispozici stále 6,5 miliardy korun,“ upřesnil novinářům předseda Výboru Regionální rady Petr Navrátil

Jak již včera EurActiv informoval, výzvy k předkládání projektů do ROP Severozápad by mohly být opětovně vyhlašovány od září 2013. Žadatelé se budou moci ucházet o podporu projektů v oblasti revitalizace a regenerace středních a malých měst, investic do fyzické infrastruktury, rozvoje dopravní obslužnosti regionu či zlepšování kvality a nabídky a ubytovacích a stravovacích zařízení.