Komise vyměřila ministerstvu školství dva měsíce na odstranění chyb v OP VK

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dnes (19. března) oficiálně obdrželo výsledky auditu, který v minulosti nechala provést Evropská komise. Začala se tak odpočítávat dvouměsíční lhůta na to, aby nedostatky, na něž auditoři upozornili a kvůli nimž bylo v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) pozastaveno proplácení již schválených projektů, rezort odstranil.

Rezort školství, v jehož čele stojí ministr Josef Dobeš (VV), výsledky auditu Evropské komise znal již od konce minulého roku, kdy obdržel předběžnou auditní zprávu. Ta upozornila na závažná pochybení v některých projektech OP VK, zejména pak v těch, jež se zaměřovaly na reformu terciárního vzdělávání a státní maturity, e-learningové vzdělávání nebo na projekty některých vysokých škol – třeba Univerzity Jana Evangelisty Purkyně či Slezské univerzity v Opavě.

Ministr školství tehdy kritiku odmítl a prohlásil, že vinu za objevené nedostatky nese předchozí vedení sekce evropských fondů na ministerstvu, rezort financí a také některé kraje. Ve svém tvrzení se opíral o argument, že „devadesát procent výtek se týká projektů z let 2008 a 2009“ (EurActiv 4.1.2012).

Chyby, kterých se ministerstvo jakožto řídící orgán zmiňovaného operačního programu, z něhož může Česká republika vyčerpat až 53 miliard eur, dopustilo, byly ale natolik vážné, že měly za následek pozastavení proplácení již schválených projektů (EurActiv 27.1.2011).

Jak dnes média informovalo MŠMT, na úřad dorazila oficiální česká verze auditní zprávy a rezort má nyní dva měsíce na to, aby pochybení napravil.

Ministr Dobeš ale již v minulosti opakovaně zdůrazňoval, že jeho lidé začali na připomínkách pracovat již na konci loňského roku a oficiální návrh nápravných opatření do Bruselu ministerstvo zaslalo už 29. února.

„Počátkem února jsem byl na pracovní návštěvě Bruselu, kde jsem vedl v této záležitosti intenzivní jednání s eurokomisařem Andorem. Kromě toho ministerští úředníci neformálně konzultovali možné návrhy řešení se zástupci Evropské komise,“ řekl Dobeš.

Z prostředků, které má Česká republika k dispozici v rámci OP VK, se financují projekty, jež mají sloužit ke zkvalitňování a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání a také ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

OP VK není jediný operační program, na jehož nedostatky v minulosti Evropská komise upozornila. Podle zatím posledních informací se komisařům nelíbí celkové nastavení auditního a kontrolního systému, které ke kontrole projektů využívá Česká republika. EurActiv minulý týden informoval o tom, že se jedná o důvod, proč nebudou minimálně do června letošního roku propláceny prostředky z evropských strukturálních fondů, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Kohezního fondu.