Komise vyhlásila soutěž o „Evropské zelené město“

Podle údajů Evropské komise žije ve městech přibližně 80% Evropanů a města se stále rozrůstají. Tento trend však často nejde ruku v ruce kvalitou městského prostředí a života jejich obyvatel. Cílem soutěže „Evropské zelené město“ je povzbudit místní úřady a obyvatele k většímu úsilí o zlepšování životních podmínek ve městech.

Návrh na vyhlášení soutěže o „Evropské zelené město“ vzešel přímo od evropských měst. S nápadem udílet každým rokem cenu evropskému městu, které se nejvíce zaslouží o zlepšování životních podmínek svých obyvatel, přišel v roce 2005 tehdejší primátor estonského Tallinnu Jüri Ratas. Iniciativu v té době podpořilo patnáct evropských měst včetně Prahy (jejich počet do dnešního dne vzrostl na 40) a v roce 2006 svou podporu vyjádřila také Evropská komise, která se ujala organizace celé soutěže.

Cenu „Evropského zeleného města“ bude od roku 2010 vyhlašovat odborná porota sestavená ze zástupců Evropské komise, Evropské agentury pro životní prostředí, sdružení evropských samospráv, Výbor regionů a dalších. Porota má podle oficiálních dokumentů posuzovat v první řadě „dlouhodobá inovativní environmentální řešení“. Hodnotit se mají například zelené prostory, hromadná doprava, nakládání s odpadem nebo hluk ve městech, ale také způsob, jakým města pečují o svá životní prostředí nebo jaké mají v této oblasti plány do budoucna.

Úspěšné město musí podle autorů soutěže splňovat tři podmínky: stabilně dosahuje vysokých standardů v oblasti životního prostředí, je odhodláno dále tyto podmínky zlepšovat a může jít příkladem i dalším městům.

Smyslem soutěže je povzbudit místní samosprávy, urbanisty i obyvatele k lepší péči o životní prostředí svých měst. Evropská komise věří, že soutěž přispěje také k lepší komunikaci mezi jednotlivými evropskými městy, která si budou vyměňovat své zkušenosti a dobré nápady.

Soutěž je určena všem evropským městům od 200.000 obyvatel výše. Kromě měst z členských zemí EU se jí mohou účastnit i města ze tří zemí Evropského hospodářského prostoru – Norska, Islandu a Lichtenštejnska a tří zemí, které mají status kandidátské země (Turecko, Makedonie a Chorvatsko). Města se mohou do soutěže hlásit do 1. října 2008. O vítězných městech rozhodne ještě do konce tohoto roku odborná porota.

Jüri Ratas, bývalý primátor Tallinnu a nynější místopředseda estonského parlamentu uvedl: „Věřím, že zelená a udržitelná Evropa je pro zlepšování zdraví obyvatel a kvality jejich života nepostradatelná“.

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas je přesvědčen, že „tato cena pomůže proměnit městská centra v místa v nichž se dobře žije i pracuje“.