Komise rozdělila prostředky v rámci Evropského rybářského fondu

Evropská komise včera schválila rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé členské státy Unie na podporu rybolovu v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013.

V rámci rozpočtu EU na léta 2007 – 2013 bylo na Evropský rybářský fond vyčleněno celkem 3,85 miliard eur. Přičemž kolem 270 milionů je určeno na podporu rybolovu v nově přistupujících zemích – v Bulharsku a v Rumunsku. Podpora by se měla zaměřit především na rozvoj rybolovu v méně rozvinutých regionech. Tyto tzv. regiony konvergence si rozdělí částku kolem 2,6 miliard eur.

Nejvíce peněz v rámci podpory zaostalejších regionů získalo Španělsko, které v nadcházejícím sedmiletém období bude disponovat částkou ve výši téměř 840,216 milionů eur. Druhou nejvyšší sumu, kolem 651,8 milionů eur, má k dispozici Polsko. Česká republika bude moci využívat finanční prostředky ve výši 24 milionů eur.

Evropský rybářský fond tak od 1. ledna 2007 nahradí nynější Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG), který funguje od roku 1994. Záměrem Unie je v rámci fondu podporovat opatření na zvyšování konkurenceschopnosti a na ochranu a zlepšování životního prostředí.

Jakým způsobem si členské země EU finanční prostředky rozdělí, to Komise ponechává zcela na nich. Podporované činnosti však musí spadat do pěti priorit: 

  • pomáhat loďstvu přizpůsobovat lovnou kapacitu a intenzitu dostupným rybolovným zdrojům

  • podporovat různá odvětví

  • podporovat organizace, které reprezentují společné zájmy odvětví

  • trvale udržitelný rozvoj oblastí závislých na rybolovu

  • technickou pomoc členským státům, která má usnadnit poskytování podpory

Fond by měl financovat aktivity, které se netýkají pouze mořského rybolovu, ale také vnitrozemského (např. odbahňování rybníků). Podporovány budou také investice na modernizaci zpracovatelského průmyslu, modernizace plavidel, likvidace už nedostačujících plavidel, zlepšování akvakultury a další.