Brusel poukázal na špatný dohled ČR nad čerpáním z fondů EU

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: cooldesign.

Česká republika nezvládala kontrolu čerpání prostředků z evropských fondů, mezi sledovanými „problémovými“ státy byla dokonce nejhorší. V pravidelně zveřejňované výroční zprávě za rok 2012 to uvedla Evropská komise.

Česká republika se potýkala s vážnými problémy při čerpání prostředků, které jsou ji k dispozici v evropských strukturálních fondech. Podle pravidelně publikované výroční zprávy Evropské komise, která byla zveřejněna v tyto dny, se Češi v minulosti nezvládali vypořádat s vhodným nastavením kontrolních a auditních mechanismů v jednotlivých operačních programech.  

Nedostatky v kontrole čerpání odhalily audity Evropské komise, které si všimly právě špatně nastaveného auditního systému, které nezaručuje jeho úplnou nezávislost, nešikovný způsob, jakým řídící orgány operačních programů řešily odhalené nesrovnalosti, a také neefektivní personální politiku některých řídících orgánů.  

České úřady proto následně reagovaly přijetím Akčního plánu, který byl vládou schválen na jaře loňského roku (EurActiv 29.3.2012). Na jeho základě došlo k centralizaci auditních a kontrolních orgánů pod rezort financí. 

„Bylo to dáno systémem, který byl nastaven,“ vysvětlil příčiny kritiky Evropské komise ředitel auditního orgánu na ministerstvu financí Václav Štraser (citován Českým rozhlasem). „Ten se ale teď od základu změnil a už jsou patrné výsledky,“ dodal.

Evropská komise podle jeho slov v bilaterálních jednáních s českými zástupci plnění akčního plánu hodnotí pozitivně a nutno dodat, že je to zmíněno i v tzv. specifických doporučeních (Country Specific Recommendations), které se v rámci evropského semestru dostávají ze strany Komise každé členské zemi EU (více EurActiv 6.6.2013).

„Co se týče využívání prostředků z fondů EU, většina opatření z akčního plánu na posílení systému řízení a kontroly byla provedena do konce roku 2012. České orgány však budou muset zajistit průběžné sledování tohoto akčního plánu,“ píše se v doporučeních určených pro Českou republiku.

Na závěr ještě dodejme, že výroční zpráva Evropské komise, která se věnuje čerpání prostředků z evropských fondů, si nevšímá zvýšené chybovosti v administraci projektů jen v případě České republiky. Mezi státy, které se potýkají s obdobně vážnými problémy, patří například i Maďarsko, Španělsko, Itálie či Rumunsko.