Komise odmítla přesun nevyčerpaných peněz z fondů EU na podporu Romů do Německa

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Milei.vencel.

Evropská komise vyloučila spekulace některých zahraničních médií o tom, že prostředky z evropských fondů, které měly v Rumunsku a Bulharsku zlepšit životní situaci romské populace, budou přesunuty do Německa.

Informaci o tom, že Evropská komise zamýšlí přesun nevyčerpaných prostředků z evropských strukturálních fondů, které měly přispět k lepším životním podmínkám Romů žijících v Rumunsku a Bulharsku, do Německa, přinesl například německý server Deutsche Welle. Důvodem je prý fakt, že Spolková republika se v posledních letech stává stále oblíbenějším místem, kam balkánští Romové míří za lepším živobytím.

Podle Evropské komise jsou ale zprávy o tom, že by je „doprovázely“ i nevyčerpané evropské prostředky, nepravdivé.

„Není to pravda. Plány o přesunu prostředků ze strukturálních fondů, které byly alokovány pro Bulharsko a Rumunsko, do jiných zemí, neexistují,“ sdělil EurActivu Jonathan Todd, mluvčí evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění.

Ke zmiňovanému přesunu by podle DW mělo dojít na konci letošního roku, kdy končí i sedmiletý rozpočet a začíná nové rozpočtové období (2014-2020). Pokud členské země EU nestihnou do konce sedmileté lhůty vyčerpat prostředky, které jsou pro ně připraveny v evropských fondech, peníze zůstávají i nadále v rozpočtu, vysvětlil Todd.

„Nicméně, ani toto není ten případ. Bulharsko ani Rumunsko nepřicházejí o žádné prostředky ze strukturálních fondů, které byly určeny na boj s chudobou apod.,“ uvedl také mluvčí.

Pokud by prostředky z fondů EU měly v Německu sloužit k podpoře projektů spojených s romskou problematikou, bylo by to výlučné rozhodnutí německých úřadů a sloužila by k tomu alokace určená pro Spolkovou republiku, zdůraznil Todd.

„Německá alokace nebyla za tímto účelem navýšena. Pokud se Německo rozhodne, že na podobné projekty využije více prostředků z evropských strukturálních fondů, bude muset přistoupit k tzv. realokaci, tedy k přesunu prostředků z jiných vlastních projektů,“ dodal.

Jako příklad Todd uvedl rozhodnutí spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, které spolu se spolkovou vládou plánuje využít evropské fondy ke zlepšení integrace bulharských a rumunských imigrantů.

Podle informací Deutsche Welle se totiž v posledním roce v Německu usadilo přibližně 70 tisíc Bulharů a Rumunů. V příštím roce se odhaduje, že toto číslo vzroste až na 170 tisíc. Od 1. ledna 2014 budou totiž moct rumunští i bulharští občané těžit z volného vstupu  na celý evropský pracovní trh.

Omezení na pracovním trhu stále platí například v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Irsku či na Maltě.