Komise navrhla zvýšit investice na podporu růstu a zaměstnanosti v členských státech a regionech

Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner na včerejší konferenci „Financování růstu a soudržnosti v rozšířené Evropské unii“ představila nový program na obnovu měst a seznámila účastníky s aktuálním vývojem dvou iniciativ na reformu politiky hospodářské a sociální soudržnosti, které byly spuštěny v říjnu tohoto roku.

Konference „Financování růstu a soudržnosti v rozšířené Evropské unii“ byla organizována Danutou Hübner ve spolupráci s britským předsednictvím a mezinárodními finančními institucemi. Zúčastnilo se jí více než 500 zástupců z členských států, kandidátských zemí a regionů. Přítomni byli také představitelé bank, finančního a obchodního sektoru. Hlavním cílem konference bylo hledat způsoby, jak nejlépe zapojit soukromý sektor do iniciativ Evropské unie na podporu růstu a více pracovních příležitostí prostřednictvím programů, které se zaměřují na prosazování politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Komisařka Danuta Hübner zde prezentovala nový program na obnovu a rozvoj měst. Představitelé Evropské investiční banky (přítomen byl její prezident Philippe Maystadt), Rady pro výhody zaměstnanců a Evropské banky pro obnovu a rozvoj vyjádřili svůj souhlas spolupracovat s Evropskou komisí na tomto programu. Financování programu na obnovu a rozvoj měst by tak mělo probíhat na základě grantů a půjček od bank.

V případě dvou iniciativ zaměřených na reformu politiky hospodářské a sociální soudržnosti – JASPERS a JEREMIE – byla potvrzena spolupráce mezi finančními institucemi a Evropskou komisí. Iniciativa JASPERS se zaměřuje na podporu projektů v evropských regionech. Cílem je pomoci členským státům s návrhy a přípravou velkých projektů, na které by měly být finanční prostředky čerpány ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V rámci programu by mělo působit kolem padesáti odborníků z oblasti technických, ekonomických a finanční analýz. Evropská banka pro obnovu a rozvoj je partnerem Komise při realizaci této iniciativy.

Iniciativa JEREMIE se zaměřuje na zlepšení přístupu malých a středních podniků a firem k finančním prostředkům. Hlavním partnerem Komise je Evropská investiční banka. V rámci této iniciativy bude možné také spolupracovat s Evropským investičním fondem. Cílem je přispět k rozvoji regionů a podpořit udržitelný rozvoj obcí. Obě iniciativy by měly začít plně fungovat v roce 2006.