Komise má otazníky nad podobou Dohody o partnerství

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Jeroen van Oostrom.

Členské státy EU stále nemají ujasněnou představu o tom, jakou podobu bude mít Dohoda o partnerství, kterou v rámci kohezní politiky 2014-2020 uzavírají s Evropskou komisí. Dokument, jenž má být předložen ke schválení na podzim letošního roku, má mít totiž podle Bruselu předem nastavený jednotný formát. Vyhovět všem členským zemím ale není jednoduché.

Dohoda o partnerství představuje stěžejní a závazný dokument pro programové období 2014-2020, který uzavírá každý členský stát s Evropskou komisi a který mimo jiné obsahuje i popis národní implementační struktury. Vzhledem k tomu, že se současné období chýlí ke svému konci, Evropská komise trvá na tom, aby dohoda byla s každým členským státem podepsána na podzim letošního roku. 

Česká republika, za níž jednání s unijními institucemi vede Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), přípravné práce na dokumentu již zahájila, přiznává ale, že stihnout podzimní termín bude tak trochu výzvou – a to nejen ze strany národních států, ale i pro samotnou Komisi. 

Efektivita? 

„Ze strany Evropské komise  stále ještě není ujasněno, jak by měla dohoda vypadat,“ řekla na nedávné konferenci věnované Evropským fondům v příštím programovém období Olga Letáčková, která na MMR vede sekci pro Národní orgán pro koordinaci.

Představa Evropské komise o dokumentu, s níž prý přišla teprve nedávno, je totiž taková, že členské státy ho budou ve finále předkládat ve dvou podobách. První bude podle ředitelky Letáčkové představovat širší strategický dokument, který má obsahovat odůvodnění oblastí, do nichž chce Česko po roce 2013 investovat evropské prostředky. Druhý dokument má mít jednoduchou tabulkovou formu s předem omezeným počtem znaků.  

„Je to komplikace,“ připouští Letáčková. „A můžeme se pouze domnívat, na kolik je takový přístup efektivní,“ dodala. 

Podle jejího rezortního kolegy Miroslava Daňka se proti návrhu Evropské komise postavily členské státy. Na neformálních expertních jednáních s Bruselem, z nichž poslední proběhlo teprve včera, poukazovaly především na obtížnost vytvoření jednotné šablony vyhovující všem 28 státům (v polovině letošního roku do EU vstoupí Chorvatsko). 

Čeká nás ještě hodně práce

I přesto, že se o samotné partnerské dohodě vedou na evropské úrovni zatím pouze neformální jednání, jelikož Evropská komise nechce se členskými státy oficiálně hovořit před tím, než bude schválen závazný právní rámec pro kohezní politiku 2014+ (více EurActiv 10.4.2013), Česko nezahálí a jak již bylo řečeno, na dokumentu již pracuje. 

První přípravy zahájilo již na konci léta roku 2011, kdy vláda Petra Nečase schválila pětici národních priorit, jež představují střechové cíle, na které by se země chtěla v příštím programovém období nejvíce soustředit (EurActiv 1.9.2011). 

Národní priority pak byly rozpracovány do tématických okruhů a na podzim loňského roku kabinet schválil návrh struktury operačních programů (EurActiv 28.11.2012). 

Její rozpracování dostaly do konce letošního března za úkol jednotlivé řídící orgány programů a v současné době jejich práci posuzuje rezort pro místní rozvoj. 

„Programy teď vyhodnocujeme. Určitě na nich ale bude ještě hodně práce. Navíc se budou muset některé věci dopracovávat tak, jak bude pokračovat vyjednávání o (evropské) legislativě a bilaterální jednání s Evropskou komisí,“ řekl EurActivu 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun

Materiál spolu s rozpracovanými operačními programy by měl podle informací redakce do konce května mířit na vládu.  

„Vláda v květnu naznačí další postup a bude také jasný harmonogram dalšího zpracování,“ upřesnil Daněk. Podle toho stávajícího by již schválený dokument měl během léta zamířit do mezirezortního připomínkového řízení tak, aby se stihlo jeho předložení Evropské komisi na podzim, dodal. 

Pokud se vše podaří, Evropská komise by se měla k textu partnerské dohody s Českou republikou oficiálně vyjádřit do konce roku a samotné operační programy by se schvalovaly v 1. čtvrtletí roku 2014.