Komise: Fondy EU by v období 2014+ měly podpořit i sociální začlenění Romů

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Milei.vencel.

Členské státy by měly zajistit, aby se v jejich plánech na investice z evropských fondů v příštím sedmiletém období (2014-2020) počítalo i se sociálním začleňováním romského obyvatelstva. Na přípravě příštího období by se tak měly podílet i romské neziskové organizace a odborníci na problematiku. Nedávno to uvedla Evropská komise.

Prostředky z evropských fondů kohezní politiky by v příštím sedmiletém programovém období, které začne v roce 2014, měly kromě jiného podporovat i iniciativy na sociální začleňování romské populace. K výzvě se připojila čtveřice evropských komisařů – Viviane Reding (spravedlnost, základní práva a občanství), László Andor (zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění), Johannes Hahn (regionální politika) a Androulla Vassiliou (vzdělávání, kultura, mnohojazyčnost a mládež).  

„Jednání o evropských fondech pro období 2014-2020 budou rozhodující. Je proto důležité zajistit, že národní iniciativy, které se věnují romské problematice a začleňování Romů do společnosti, romské neziskové organizace a odborníci, se budou na plánování investic co nejvíce podílet,“ uvedla Komise.  

Romové představují jednu z největších národnostních menšin žijících na území Evropy. Podle odhadů Rady Evropy žije na starém kontinentě 10 až 12 milionů Romů. Velký problém představují zejména takzvané sociálně vyloučené lokality. 

V České republice pak podle odborníků existuje přes 300 chudinských domů, ulic a čtvrtí, v nichž žijí převážně Romové, v součtu se jedná přibližně o 80 tisíc lidí (více EurActiv 22.6.2012).   

Jak uvádí studie Světové banky, plná integrace romského obyvatelstva by pro ekonomiky členských států mohla znamenat přínos ve výši 500 milionů eur ročně. 

„K integraci Romů se nesmí přistupovat jako k nákladům, ale jako k sociální investici, která bude klíčová k dosažení cílů strategie Evropa 2020,“ uvedla Evropská komise ve svém prohlášení.  

Kritika za špatné zacházení s romskou populací se v posledních letech snesla například na Francii, která se rozhodla tvrdě zakročit proti ilegálně zřizovaným romským táborům (např. EurActiv 30.9.2010).  

Kvůli ostrým slovům na adresu romského etnika se nedávná kritika dostala i slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi. Ten ve svém projevu uvedl, že národnostní a názorové menšiny by měly více dbát na své občanské povinnosti a mít vůči státu méně požadavků (více EurActiv 28.2.2013).