EK představí podmínky pro čerpání prostředků z fondů EU

Zdroj: Wikipedia

Evropská komise dnes (6. října) představí legislativní návrh, který se bude týkat podmínek pro čerpání finančních prostředků z unijních fondů v příštím programovém období 2014-2020.

Podle návrhu unijního víceletého finančního rámce, který Evropská komise představila v červnu, bude v příštím rozpočtovém období, které odstartuje rokem 2014, na kohezní politiku vyčleněno celkem 376 miliard eur (EurActiv 30.6.2011). Dnes by měla evropská exekutiva přijít s návrhem pravidel, na jejichž základě budou členské státy EU prostředky vyhrazené na cíle této politiky čerpat. 

„Bude se jednat o pravidla, která budou společná pro všechny fondy kohezní politiky (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti), ale i pro zemědělský a rybářský fond,“ sdělila Českému rozhlasu stálá představitelka České republiky při EU v Bruselu Milena Vicenová

Podle ní lze počítat s tím, že podmínky pro čerpání unijních prostředků, s nimiž dnes vyrukuje Komise, projdou ve srovnání se stávajícím obdobím určitými změnami. 

Jednou z nich je například tzv. infrastrukturní fond, jehož oficiální název zní Nástroj pro propojení Evropy. Bude disponovat 40 miliardami eur a mají se z něj financovat velké projekty v oblasti dopravy, energetických a komunikačních sítí. Vicenová již v rozhovoru pro EurActiv připustila, že „tento návrh v nás vyvolává obavy, protože je pravděpodobné, že bude ubírat finance částečně právě z rozpočtu pro kohezní politiku.“ 

Pravidla pro čerpání financí budou podle velvyslankyně také zpřísněná. „Bude se sledovat dodržování základních fiskálních pravidel a sestavování rozpočtů, což může být i jednou z podmínek čerpání strukturálních fondů a kohezních fondů,“ řekla velvyslankyně Českému rozhlasu. 

„Budeme se snažit, abychom v příštím sedmiletém období byli v čerpání prostředků z evropských fondů alespoň tak úspěšní jako tomu bylo ve stávajícím období.“ Připouští ale, že to nebude lehké. 

Na stanovení výše alokací pro jednotlivé členské země EU si ale budeme muset ještě počkat. Podle Vicenové se je dnes nedozvíme. „Budou předmětem dlouhých a náročných jednání,“ uvedla.