Komise dala zelenou novému vědeckému centru BIOCEV

zdroj: CreativeCommons.org.

Komisař pro regionální politiku Johannes Hahn svým podpisem potvrdil, že nedaleko Prahy vyroste nové biotechnologické a biomedicíncké centrum BIOCEV. Z evropských fondů na něj poputuje dotace ve výši 2,3 miliardy eur. Vědecké centrum je v pořadí již pátým tzv. velkým projektem, který Evropská komise schválila.

Do roku 2015 vyroste ve Vestci u Prahy zbrusu nové vědecké centrum, na jehož realizaci se podílí šestice ústavů Akademie věd ČR a dvě fakulty Univerzity Karlovy. Evropská komise již v minulosti posvětila čtyři ze šesti tzv. velkých projektů, tedy projektů, jejichž celkové náklady přesahují částku 50 milionů, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Vědecké centrum BIOCEV bude pátým takovým projektem.

Jak uvádějí realizátoři, cílem projektu je „vybudovat centrum excelentního výzkumu jako součást Evropského výzkumného prostoru a garantovat rozvoj moderních biotechnologií a biomedicíny ve prospěch vědeckého pokroku a společnosti.“

Podle ministra školství Josefa Dobeše by vědecké centrum excelence BIOCEV mělo „zaplnit citelnou mezeru nejen ve výzkumu oblasti věd o živé přírodě, ale především v propojení vědy a výzkumu s podnikovou sférou, v podpoře přenosu dosažených výsledků do praxe“.

V centru by se tak měli vzdělávat i mladí vědci či různí odborníci z firem. Podle manažera projektu Jana Rajnocha je o spolupráci s centrem v komerčním sektoru velký zájem. Mezi společnosti, které se na spolupráci chtějí podílet, patří například farmaceutická skupina Zentiva nebo některé biotechnologické firmy.

Realizátoři projektu si představují, že poznatky, které tito odborníci v centru získají, budou posléze ihned převáděny do praxe – například v podobě nových léků.

A co se vlastně bude v novém centru zkoumat? Předmětem výzkumu by měly být geny zodpovědné za různá onemocnění důležitých životních orgánů nebo nedoslýchavost. Zkoumány budou i nemoci či infekce, které jsou způsobovány viry, a zároveň zde budou vyvíjeny nové biomateriály, jež by mohly v budoucnosti sloužit k náhradě cév nebo srdečních chlopní.

Součástí centra BIOCEV bude i České centrum fenogenomiky, které má analyzovat funkce jednotlivých genů pomocí zvířecích modelů. Z tohoto důvodu zde bude fungovat i tzv. „myší klinika“, kde budou zkoumány genomy myší. Důvodem je fakt, že celých 99 % myšího genomu se shoduje s genetickou výbavou člověka.

Stanoviska: 

„Efektivní přenos výsledků výzkumu a vývoje do výroby představuje pro vědecko-výzkumné instituce velmi zajímavý zdroj nejen finančních příjmů, ale i potenciál dalších inovací a prohloubení vzájemné spolupráce s firmami. Konkrétní příklady takové spolupráce existují, nicméně stále jich je nedostatečné množství. Navíc toto téma je aktuálně jedním z nejdůležitějších pro jednání v Bruselu o budoucnosti finanční podpory VaV ze strukturálních fondů a tady by Ministerstvo školství mělo hrát aktivní roli,“ uvedl Jakub Hodinář, první náměstek ministra školství zodpovědný za evropské záležitosti. 

„Účast BIOCEVu v evropských výzkumných programech je předpokladem a zároveň zárukou pro opravdu špičkový výzkum. Dalšími předpoklady jsou i talentovaní vědci, kteří budou v centru BIOCEV pracovat. Vědecké osobnosti BIOCEVu představují jednu z nejsilnějších stránek celého projektu,“ řekl Václav Pačes, vědecký koordinátor projektu a bývalý předseda Akademie věd ČR.