Komise chce navýšit rozpočet komunitárního programu LIFE+

Zdroj: CreativeCommons.org; autor: Dandeluca.

Evropská komise má v úmyslu navýšit rozpočet komunitárního programu LIFE+, z něhož se financují projekty na ochranu životního prostředí. Eurokomisař pro životní prostředí Janez Potočnik to oznámí dnes (12. prosince).

Komunitární program LIFE+ byl spuštěn v roce 2006 (předtím fungoval jako program LIFE) a zaměřuje se na podporu projektů týkajících se životního prostředí nejen v členských státech EU, ale také ve třetích zemích ležících na pobřeží Středozemního a Baltského moře a také v kandidátských zemích, které projevily zájem se programu účastnit. Soustředí se na tři prioritní oblasti: přírodu a biologickou rozmanitost, politiku a správu v oblasti životního prostředí a informace a komunikace.  Jeho rozpočet v současném dobíhajícím rozpočtovém období (2007-2013) tvoří 2,1 miliardy eur.

Pro lepší představu, v minulosti bylo z tohoto programu financováno například zalesňování půdy v Irsku, technologie pro čištění průmyslových vod v Itálii, nizozemský projekt na snížení hluku v přímořských přístavech nebo projekt na dekontaminaci některých polských jezer od fosfátů.

Podle informací, které má EurActiv k dispozici, by tento finanční nástroj měl být v příštím rozpočtovém období (2014-2020) navýšen. A to hned o 52 % – tedy na 3,2 miliardy eur. Jedna čtvrtina by měla odcházet na projekty spojené s přizpůsobováním se klimatické změně.

Důraz na efektivitu

Dá se očekávat, že program bude v příštím sedmiletém období odrážet představy současného eurokomisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika, který se dlouhodobě snaží prosadit co nejefektivnější využívání přírodních zdrojů. Zároveň usiluje i o integrovaný přístup k projektům, které se zaměřují na otázky klimatu a ekologii a jsou financovány z peněz EU.

„Efektivní využívání zdrojů je nevyhnutelné,“ uvedl minulý týden komisař. „Buď tu budeme mít zelený růst, nebo žádný,“ dodal.

Návrhy Komise, které se budou týkat nové podoby programu LIFE, budou představeny dnes a předpokládá se, že kromě navýšení rozpočtu budou obsahovat i úpravy v oblasti spolufinancování a lepší dosažitelnosti finančních prostředků. Posílena by měla být i transparentnost při schvalování projektů, z nichž by mohly mít přímý prospěch soukromé společnosti.

Odstraněna by měla být i nadbytečná byrokracie, kvůli níž byl program v minulosti opakovaně kritizován.

Stanoviska:

„Program LIFE má klíčový význam pro koncipování lepší environmentální politiky,“ uvedl eurokomisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Tento program je k dispozici všem občanům i organizacím snažícím se zabezpečit, aby právní předpisy vedly k lepším výsledkům pro životní prostředí v Evropě. Přetváříme tento program tak, aby se mobilizací prostředků z jiných zdrojů financování dosáhlo většího dopadu na základě integrovaného konceptu.“

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaard k tomu dodala: „Komise v rámci tohoto nového programu navrhuje ztrojnásobit finanční prostředky pro ochranu klimatu. To nám umožní zvýšit podporu regionálních strategií zaměřených na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu, jakož i menších projektů na ochranu klimatu ze strany malých a středních podniků, nevládních organizací a místních orgánů. Prostřednictvím programu LIFE můžeme na ochranu klimatu zmobilizovat další evropské i vnitrostátní prostředky.“