Kohezní politika bude i nadále prioritou Česka, shodl se Nečas s Kalouskem

premiér Petr Nečas a ministr financí Miroslav Kalousek; zdroj: Úřad vlády.

Strukturální politika bude v jednáních o budoucí víceleté finanční perspektivě představovat prioritu České republiky. Většina prostředků musí putovat na podporu cíle konvergence, ale zároveň je důležité investovat do konkurenceschopnosti jednotlivých regionů. Na expertní konferenci se na tom shodl český premiér Petr Nečas a ministr financí Miroslav Kalousek.

Evropská unie prochází nelehkým obdobím. Finanční a hospodářská krize ještě plně neodezněla a navíc zde existuje celá řada výzev, jimž musí Evropa čelit, pokud chce obstát v globální konkurenci. K nim zcela určitě patří zabezpečení energetických dodávek, vypořádání se s demografickými změnami, masový příchod nelegálních přistěhovalců a v neposlední řadě i hrozby teroristických útoků aj. 

Podle českého premiéra Petra Nečase, který převzal záštitu nad expertní konferencí, jež proběhla minulý týden v Praze a věnovala se budoucímu víceletému finančnímu rámci EU, „je jedinou cestou k zajištění stability a růstu (EU) podpora konkurenceschopnosti našich ekonomik“. 

To by měli mít podle premiéra na paměti i všichni aktéři (tj. zástupci Rady, Komise i Evropského parlamentu), kteří se budou podílet na sestavování budoucího víceletého rozpočtu Evropské unie.  

„Téma konkurenceschopnosti nelze redukovat pouze na sféru vnitřního trhu, mělo by se stát východiskem i pro všechny ostatní činnosti EU,“ řekl Nečas.

Prioritě by se měly podřídit i jednotlivé výdajové složky víceletého rámce. Vedle společné zemědělské politiky se jedná také o strukturální politiku EU, nebo také kohezní politiku, na níž v letech 2007-2013 vydala Evropská unie více než třetina svého rozpočtu (35,7 %). 

Konvergence i konkurenceschopnost 

Hlavním cílem této unijní politiky je vyrovnávání hospodářských a sociálních rozdílů mezi jednotlivými regiony, jichž na mapě Evropy napočítáme 271. A tak by tomu mělo podle českého premiéra zůstat i po roce 2013.  

Stejný názor sdílí i ministr financí Miroslav Kalousek, který na diskusi rovněž vystoupil. Podle jeho slov bude kohezní politika i nadále představovat prioritu České republiky ve vyjednávání o budoucím rozpočtu EU.  

Podobně jako v současném programovacím období bude Praha prosazovat, aby převážná většina zdrojů byla koncentrována na méně vyspělé státy a regiony, neboť zde „prostředky EU vytvářejí největší přidanou evropskou hodnotu a zásadním způsobem přispívají k vyšší konkurenceschopnosti celé Unie,“ řekl ministr. 

Na druhou stranu priority celé politiky by měly být přizpůsobeny i aktuálním potřebám Unie a jednotlivých členských států, zdůraznil premiér. Proto by i do chudých regionů měly proudit prostředky na podporu jejich konkurenceschopnosti. 

Nemělo by se ale zapomenout na to, že každý region potřebuje pro zajištění své konkurenceschopnosti něco jiného: pro některé je nutná dostavba dopravní infrastruktury, pro jiné ne.  

„V méně vyspělých regionech bude nutné i nadále podporovat budování dopravní infrastruktury a posilovat dopravní kapacitu, neboť bez základní infrastruktury a řádně fungujících institucí mohou investice do vzdělání a inovací jen těžko generovat skutečnou evropskou přidanou hodnotu a přispívat k ekonomickému rozvoji v celé EU,“ souhlasil Kalousek. 

Premiér Nečas dodal, že finančními prostředky by se nemělo plýtvat na zbytečné projekty, například na stavbu silnic a dálnic, které vedou odnikud nikam. 

Rozhodnutí, do jakých projektů se nakonec unijní prostředky investují, by ale mělo být podle premiéra primárně na členských státech.