Každý region musí mít možnost vybrat si své priority

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Andrejj.

Koncentrace zdrojů z evropských fondů na několik úzce vymezených priorit není v zásadě špatná myšlenka. Pokud se ale nepodaří priority vybrat tak, aby odpovídaly potřebám těch, kteří na jejich plnění získají finance, unijní kohezní politika ke konkurenceschopnosti regionů a potažmo celé EU nepřispěje. Alespoň si to myslí někteří hlavní účastníci debaty o budoucím nastavení čerpání unijních dotací v ČR.

V Páté kohezní zprávě, která spatřila světlo světa vloni na podzim (EurActiv 12.11.2010), přišla Evropská komise s tím, aby v budoucím sedmiletém programovacím období (tj. po roce 2013) byl značně omezen počet tématických priorit, na něž by členské státy EU soustředily evropské (i vlastní) zdroje. 

Evropská exekutiva si od tohoto kroku slibuje především větší efektivitu kohezní politiky EU, zjednodušeně označovanou jako „evropské fondy“, a lepší orientaci na výsledky. 

Jelikož do vypršení stávajícího programovacího období zbývají ještě dva roky, dá se očekávat, že slovo Komise nebude tím posledním, které v diskusi o budoucí podobě kohezní politiky zazní. 

Efektivita a účelnost 

A zcela jistě tomu tak nebude ani v České republice, která může v současném programovacím období 2007-2013 z evropských fondů (Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu) a Fondu soudržnosti vyčerpat celkem 26,6 miliard eur. 

Jak již EurActiv v jednom z nedávných článků informoval, Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR), za nějž s redakcí komunikoval jeho předseda Oldřich Vlasák, koncentraci evropských zdrojů na předem dojednané tématické priority považuje za „pozitivni“ (EurActiv 31.3.2011).  

„Veřejné zdroje nejsou neomezené a jejich dobrá správa spočívá i v přesné specifikaci, co má být ve veřejném zájmu financováno,“ řekl Vlasák, který kromě předsednického křesla SMO ČR zastává i křeslo českého poslance v Evropském parlamentu za Občanskou demokratickou stranu. 

Města a obce ale podle Vlasáka přece jen trochu znervózňují obavy, aby výběr priorit neprováděl za Českou republiku Brusel. V takovém případě by totiž hrozilo, že výsledek jednání by nemusel odpovídat potřebám a specifikům jednotlivých obcí a měst, které samy nejlépe vědí, co potřebují.

S tím, že omezení kohezní politiky EU na několik úzce vymezených priorit povede k jejímu zefektivnění a „prokázání její účelnosti“, souhlasí i pardubický hejtman Radko Martínek (ČSSD), který byl Asociací krajů ČR nominován hlavním vyjednavačem s Evropskou komisí v otázkách financování projektů od roku 2014. 

„Nesmí to však znamenat, že budou podporovány pouze oblasti, pro jejichž rozvoj nemá daný region předpoklady,“ píše v emailu EurActivu Martínek.  

„Každý region tak musí mít dostatečnou možnost vybrat si relevantní priority, ve kterých se chce rozvíjet. Pouze v takovém případě totiž budou výsledky kohezní politiky opravdu vidět a daleko více přispějí k posílení konkurenceschopnosti regionů a tedy i celé Evropské unie,“ dodává.