Jihočeský kraj zaplatí za chyby v čerpání evropských dotací 150 milionů korun

České Budějovice; zdroj: WikimediaCommons.org.

Zastupitelé Jihočeského kraje včera (9. srpna) rozhodli, že ze svého rozpočtu vyčlení 150 milionů korun, které poslouží ke spolufinancování Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Kvůli nesrovnalostem v administraci projektů a policejnímu vyšetřování došlo v tomto programu v loňském roce k pozastavení procesu certifikace.

Aby nepřišel Jihočeský kraj o další přísun peněz z Evropské unie, krajští zastupitelé po sérii jednání schválili zaplacení korekce, kterou Úřadu regionální rady soudržnosti Jihozápad za chyby v čerpání evropských dotací uložilo Ministerstvo financí. Jelikož úřad zmiňovanými prostředky nedisponuje, obrátil se s žádostí o pomoc na kraj. Částka, která bude pro něj vyčleněna z krajského rozpočtu, dosáhne 150 milionů korun. 

„Zaplacením těchto 150 milionů v následujících dvou až třech letech uvolňujeme prostředky pro příliv peněz z Evropské unie do Jihočeského kraje v řádech několika miliard. Kdybychom finančně nevypomohli, připravili bychom region o 3 až 4 miliardy, které v evropských fondech ještě jsou. Zachováme se korektně k obcím, podnikatelům a všem budoucím žadatelům,“ uvedl hejtman Jiří Zimola

K pozastavení certifikace projektů došlo v ROP Jihozápad v lednu loňského roku poté, co Ministerstvo financí zjistilo nesrovnalosti při výběru a hodnocení projektů v rámci 2. a 3. výzvy. Do případu se zapojila i policie, která se soustředila na přerozdělování dotací. 

„Uvědomujeme si, že platíme za chyby, které jsme nezpůsobili. Za chyby, které vznikly na Úřadu regionální rady v roce 2008, tedy ještě před naším nástupem do funkce, a které jsou policií stále ještě vyšetřovány,“ řekl hejtman. 

Částka, kterou zastupitelé včera odklepli, tak představuje 5% z proplacených prostředků v obou zmíněných výzvách a bude postupně vyplacena v pěti splátkách. V letošním roce se tak vyšplhá téměř k 38,5 milionům korun. 

„Jde o velký balík peněz jak pro rok 2011, tak pro rok 2012. Nezbude nám nic jiného, než hledat úspory v oblasti investičních výdajů,“ sdělil médiím krajský radní pro ekonomiku Jaromír Slíva

Jakmile ale budou známy výsledky policejního vyšetřování, kraj bude na vrácení vyplacených peněz trvat, řekl Zimola.

ROP Jihozápad se zaměřuje například na zlepšení dopravní dostupnosti obcí a měst, zvyšování kvality života obyvatel v oblastech vzdělávání, nebo na rozvoj cestovního ruchu. Je financován Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Z územního hlediska jsou intervence ROP Jihozápad zaměřeny na celý region soudržnosti Jihozápad, tedy na Plzeňský a Jihočeský kraj. 

O poskytnutí dotace ve výši 90 milionů korun Regionální radě regionu soudržnosti rozhodli zastupitelé Plzeňského kraje již v červnu.