Fondy EU 2014-2020 brzdí zatím neschválený právní rámec

Zdroj: Evropská komise.

Čerpání z evropských fondů v příštím programovém období, které začíná v roce 2014, zřejmě nabere ještě větší zpoždění, než se původně předpokládalo. Budoucí kohezní politika totiž stále nemá platný právní rámec, bez něhož nelze uzavřít jednání o výši národní alokace či podepsat závazné strategické dokumenty mezi Evropskou komisí a členskými státy.

Jak již EurActiv dříve informoval, zájemci o evropské dotace ze strukturálních fondů EU budou muset být z kraje příštího programového období 2014-2020 trpěliví (EurActiv 5.10.2012). Čerpání evropských prostředků totiž zcela jistě neodstartuje začátkem příštího roku, jak by oficiálně mělo, ale později. Trpělivosti ale nebude nazbyt, protože podle informací zasvěcených může být zpoždění dokonce ještě delší, než jak pamatujeme v současném sedmiletém období (2007-2013). 

„Existuje nebezpečí, že se proces vyjednávání posune minimálně do poslední čtvrtiny letošního roku, případně ještě dál, tedy do roku následujícího. Katastrofické scénáře hovoří dokonce o následujících letech,“ uvedl na diskusi Eurocentra Praha věnované budoucí podobě operačních programů v ČR v letech 2014-20 Miroslav Daněk z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). 

Na evropské úrovni totiž stále probíhají jednání o tzv. kohezním balíčku a otazník visí i nad podobou víceletého finančního rámce EU. Ten sice Evropská rada na začátku února schválila, návrh ale ze stolu smetl Evropský parlament (EurActiv 11.2.2013 a EurActiv 13.3.2013).  

Nejasnosti ohledně legislativy, která podle odhadů osob z blízkosti ministerstva nebude dokončena dříve než na konci letošního jara, ztěžují především jednání o tzv. Dohodě o partnerství. Jedná se o dokument, který bude shrnovat závazky České republiky vůči Evropské komisi (a naopak) a bude rovněž obsahovat návrhy operačních programů pro programové období 2014-2020.

„Bez závazného právního rámce se nelze bavit o penězích a nejde podepsat závazné právní akty mezi členskými státy a Komisí,“ uvedl Daněk. 

Schvalování příslušné legislativy na evropské úrovni komplikují podle Daňka i některé záležitosti ryze technického rázu. „Legislativa je navíc trochu jinak koncipovaná než v současném období,“ řekl a dodal, že je nutné schválit i neméně důležité delegované a prováděcí akty.

„Tyto akty, bez nichž by legislativa netvořila rozumný a kompaktní celek, budou mít zpoždění. Evropská komise chce na nich pracovat v průběhu celého letošního roku,“ řekl Daněk. 

Pomůže tlak? 

Podle jeho kolegyně Olgy Letáčkové, která na MMR vede sekci pro Národní orgán pro koordinaci, by jednání o právních aktech ke kohezní politice 2014-2020 mohl výrazně urychlit časový tlak, pod nímž se všichni jednající aktuálně nacházejí.

„Do začátku příštího období už nezbývá moc času, a všichni si proto uvědomují, že je nutné veškeré jednací procedury maximálně urychlit,“ řekla redakci na konferenci věnované Evropským fondům v příštím programovém období, kterou na půdě Magistrátu Hlavního města Prahy uspořádala společnost B.I.D. Services. 

Letáčková je navíc přesvědčena, že všichni zúčastnění mají v paměti, že v polovině příštího roku kromě voleb do Evropského parlamentu proběhne i výměna složení Evropské komise, kterou nyní vede José Manuel Barroso. 

„Je tu riziko, že pokud by se do jednání vložila nová Komise, dojde ještě k větším průtahům a změnám,“ uvedla ředitelka. To podle jejích slov nikdo nechce. 

„Věříme, že jednání teď naberou více na tempu a bude možné do konce roku uzavřít veškeré otevřené věci,“ dodala.