Jankovský: Čerpání z fondů EU může být obnoveno na podzim

zdroj: Vláda ČR.

Podle ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského by k obnovení proplácení českých projektů ze strany Evropské komise mohlo dojít po letních prázdninách – tedy zřejmě v září. Ministr to uvedl na dnešní (4. června) tiskové konferenci k čerpání prostředků z evropských fondů v České republice.

„V tuto chvíli nedokážu předvídat, ale domnívám se, že prostředky by do České republiky mohly začít proudit v září,“ řekl novinářům ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (LIDEM). 

České úřady se totiž v březnu letošního roku domluvily s Evropskou komisí, že nebudou do konce června žádat o proplácení již schválených projektů. Důvodem jsou výtky, které české straně adresovaly unijní instituce (EurActiv 15.3.2012). 

Těm se nelíbilo nastavení auditního a kontrolního systému projektů a také časté střídání pracovníků na vedoucích pozicích, kteří nesou za čerpání zodpovědnost. Česká republika proto slíbila, že do konce června přijde s nápravou, a kabinet premiéra Petra Nečase přijal Akční plán, který má plynulost čerpání obnovit (EurActiv 29.3.2012). 

Podle ministra Jankovského implementace plánu zdárně probíhá a Evropská komise je o výsledcích průběžně informována. 

Například dochází k centralizaci tzv. Pověřených auditních subjektů, které jsou součástí celého auditního systému, pod ministerstvo financí. Komisaři totiž Česku vytkli, že tyto auditní orgány spadají pod jednotlivé řídící orgány, a jejich působení tak není zcela transparentní. 

Jak na nedávné diskusi ke kohezní politice, kterou pořádalo Zastoupení Evropské komise a Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM, uvedl Miroslav Daněk z MMR, „Evropské komisi se nelíbí, že auditoři v podstatě pracují pod těmi, které mají auditovat, a to platí jak o ministerstvech, tak obzvlášť v regionech, kde je tato struktura ještě mnohem štíhlejší.“

„Systém byl sice v minulosti Komisí schválen, ale ta nyní poukázala na to, že není zcela nezávislý,“ uvedl ministr. 

Zda ministerstvo splní všechny kroky, které si stanovilo v Akčním plánu, se ukáže na konci června. Poté totiž nastane jednání s Evropskou komisí. 

„Evropská komise má právo si vše ověřit na místě,“ řekl Jankovský. Pokud nebude unijní instituce s výsledky spokojena a prokáže se, že k pochybení došlo na straně jeho rezortu, ministr je prý připraven vyvozovat důsledky. 

„V okamžiku, kdy některý z bodů, za který je odpovědný příslušný rezortní ministr, nebude splněn, tak se samozřejmě jedná o zodpovědnost onoho rezortního minstra,“ prohlásil. Zda má jít přímo o rezignaci, ale Jankovský odmítl komentovat. 

„Nejsme výjimeční“ 

Vzhledem k tomu, že současné programové období 2007-2013 se pomalu blíží ke svému konci, na národní i evropské úrovni vrcholí jednání o budoucí podobě kohezní politiky. Ruku v ruce s tím probíhají i diskuse o výši a struktuře příští víceleté finanční perspektivy, tedy rozpočtu EU. Z něj kohezní politika spolu se Společnou zemědělskou politikou ukrajuje největší část (např. EurActiv 4.6.2012).  

Podle ministra Jankovského by ale současné problémy, které Českou republiku v oblasti čerpání evropských prostředků tíží, neměly mít na vyjednávání o příštím rozpočtovém období a s tím spojenou výši národní alokace (zatím nebyla přesně stanovena) velký vliv.

Připustil ale, že „určitá spojitost mezi budoucí podobou rozpočtu EU, vyjednáváním s Evropskou komisí a rychlostní obnovy plateb pro Českou republiku, tu být může“. „Nicméně nemyslím si, že by to mělo mít nějaký výrazný dopad na objem prostředků pro ČR v dalším programovém období,“ dodal. 

„Nejsme totiž nijak výjimeční. To, že jsou pozastaveny platby, je věc nepříjemná, ale v Evropě nikoliv ojedinělá,“ řekl novinářům ministr. Poukázal na to, že i v jiných zemích, jako je například Itálie, byly některé operační programy dočasně nebo zcela pozastaveny. 

Evropská komise si bude podle jeho slov více všímat nastavení celého systému a zkušeností ze současného a předchozího (v případě ČR kvůli vstupu do EU v roce 2004 zkráceného) programového období.