Irská komisařka pro výzkum chce více peněz pro nové členské země

Do vědy by podle irské kandidátky na komisařku pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn mělo jít v budoucnu více peněz ze strukturálních fondů. Profitovat by z toho dlouhodobě měly nové členské země, kde je úroveň vědecko-výzkumné infrastruktury stále nižší než na západě.

Máire Geoghegan-Quinn během včerejšího slyšení v Evropském parlamentu prohlásila, že pokud jí poslanci podpoří, chtěla by z evropských strukturálních fondů uvolnit 86 miliard eur na podporu rozvoje tzv. znalostní ekonomiky.

Strukturální fondy by podle ní do budoucna měly novým členským zemím pomoci dohnat z hlediska kvality infrastruktury své západní sousedy. Irská kandidátka dodala, že se nemá jednat o nějakou krátkodobou iniciativu, která by měla za cíl srovnat inovační potenciál nových a starých členských zemí, ale spíše o dlouhodobou strategii.

Poslanci se během slyšení ptali také na vztah jejího nového portfolia k ostatním relevantním portfoliím a také k předsedovi Evropské komise Josému Manuelu Barrosovi. Někteří poslanci totiž mají dojem, že šéf Komise bude mít na toto porfolio zvláštní vliv. Post, který v předchozí Komisi zastával Slovinec Janez Potočnik má totiž doznat velkých změn a právě Barroso se o ně jako staronový předseda výrazně zasadil.

Vedle vědy a výzkumu má do působnosti komisařky spadat také oblast inovací, která patřila původně z části mezi pravomocí komisaře pro průmysl a podnikání a z části mezi kompetence komisaře pro vzdělávání. Ostatně přípravou tzv. Evropského inovačního aktu, který by měla Komise v nejbližších měsících zveřejnit, je pověřeno Generální ředitelství pro podnikání (DG Enterprise).

Designovaná komisařka uvedla, že jejím úkolem bude propojit několik větví evropské exekutivy a poslancům slíbila, že bude „silným“ členem Komise. Jak vyplývá z jejích slov, Geoghegan-Quinn – bývalá irská ministryně spravedlnosti a členka Evropského účetního dvora, si uvědomuje, že nový post je „překlenovací“ a „průřezový“.

Nová komisařka hodlá vést společná pracovní jednání i s dalšími komisaři, s jejichž kompetencemi je její portfolio propojené – ve společné skupině by měli zasednout komisař zodpovědný za telekomunikace, průmysl, energetiku a vzdělávání. Geoghegan-Quinn ovšem vzápětí poslance ujistila, že nepůjde o žádný „debatní kroužek“ a že je připravena přijít s konkrétními výsledky.

„Hodlám jednat. O výzkumu a inovacích se mluvilo už dost, teď je čas na výsledky,“ prohlásila. „Musí skončit desetiletí diskusí o Evropě a začít desetiletí výsledků.“

Rétorika se nemění

Designovaná komisařka během slyšení hovořila o vytváření Evropského výzkumného prostoru (ERA), podpoře inovativního potenciálu malých a středních podniků a rozvoji evropské znalostní ekonomiky. „V nové ekonomice musí ropu jako motor ekonomiky a hlavní hnací sílu vystřídat kvalitní znalosti,“ řekla komisařka poslancům s tím, že její portfolio bude hrát v chystané strategii 2020 (nový dokument, který má nahradit Lisabonskou strategii) zcela zásadní roli.

Rétorika nové komisařky se tak nijak zásadně neodchýlila od dřívějších vystoupení jejího předchůdce Potočnika ani od předsedy Komise Barrosa.

Komisařka plánuje provést reformu evropského patentního systému. V této věci hodlá Geoghegan-Quinn úzce spolupracovat s novým komisařem pro průmysl (o post se uchází Francouz Michel Barnier). Nejistotu panující kolem způsobu ochrany duševního vlastnictví v EU je podle ní třeba ukončit.

Očekávaná revize rámcového programu pro výzkum

Geoghegan-Quinn uvedla, že revize 7. rámcového programu pro výzkum, k níž by mělo v nejbližší době dojít, bude z hlediska přípravy budoucí politiky zcela zásadní. Vyhodnocení dosavadních výsledků sedmiletého programu pomůže vytipovat oblasti v nichž je třeba odstranit byrokratické překážky tak, aby na financování z tohoto zdroje dosáhly i malé a střední podniky.

Irská kandidátka dodala, že léta strávená u Evropského účetního dvora jí poskytla užitečný náhled jak vyrovnávat tlak na zjednodušení procedur s požadavky na odpovědnost. Geoghegan-Quinn přislíbila, že během letošního roku Komise přijde konkrétním sdělením jak některé procedury zjednodušit.

Veřejné výdaje na veřejný i soukromý výzkum by podle ní měly zůstat na stejné úrovni nebo by měly vzrůst, prohlásila kandidátka. Finsko je podle ní skvělým příkladem, jak moc je zapotřebí v dobách krize investovat do vědy a inovací.

Nová komisařka má v plánu vytvořit skupinu, která prozkoumá, jak by se dala prohloubit spolupráce mezi Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropským investičním fondem (EIF) tak, aby se k evropským penězům dostalo více malých a středních podniků.

Komisařka slibuje, že poučení, která vyplynou z revize 7. rámcového programu, bude Komise reflektovat jak v případných úpravách tohoto programu, tak při přípravě 8. rámcového programu. EU se podle ní musí vyhnout dvojímu financování stejných aktivit a prostředky musí vynakládat s rozumem.

Věda potřebuje lidi

Z hlediska konkurenceschopnosti je třeba podporovat vědeckou kariéru u mladých lidí, říká Geoghegan-Quinn. Po celé Evropě je třeba zlepšit podmínky pro práci mladých vědců. To je přiměje k práci v EU a k pohybu v rámci Evropského výzkumného prostoru, dodává.

„Musíme vytvořit pátou svobodu – mobilitu vědeckých pracovníků. K tomu musíme vědcům, kteří se pohybují mezi členskými státy, zaručit plnou sociální ochranu a důchodová práva.“

Geoghegan-Quinn počítá i s podporou vědecké kariéry žen. Odmítá ale jakékoliv vytváření kvót. Spíše dává přednost stanovení cílů a hledání způsobů jak ženám pomoci při návratu k vědecké kariéře v případě jejího přerušení.

Budu silným členem Komise

Poslanci reagovali na irskou kandidátku vesměs pozitivně a jejím minulým zkušenostem nebo kompetencím mnoho pozornosti nevěnovali.

Její výkon hodnotí jako přímočarý a kvalitní. Geoghegan-Quinn podle nich ukázala rozsáhlé znalosti svého nového portfolia a to i přesto, že portfolio zaměřené specificky na inovace je pro Evropskou unii jako takovou zcela nové.

Designovaná komisařka klopýtla jen jednou, a to když přiznala, že o nanotechnologiích nevěděla nic až do chvíle, kdy se začala na slyšení připravovat. Vyhnula se také hlubším úvahám nad otázkou zda skutečnost, že bude portfolio zaměřené na inovace bude mít nějaký dopad na rovnováhu mezi základním a aplikovaným výzkumem.

Většina pozorovatelů se ale závěrem shodla, že Geoghegan-Quinn bude zájmy výzkumu a inovací hájit dobře a pokud jí Evropský parlament podpoří, bude v Evropské komisi patřit k aktivním členům.

„Hledáte-li úředníka nebo byrokrata, tak pro vás nejsem ta správná osoba. Jsem politička a jsem zvyklá jednat,“ uvedla Geoghegan-Quinn. „Zaručuji vám také, že mé myšlení bude nezávislé,“ uzavřela.