Gandalovič: Mechanismus rozdělování peněz z fondů EU je nutné zjednodušit

Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič na včerejší konferenci opět zdůraznil, že je nutné, aby v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013 došlo ke zjednodušení administrativy čerpání finančních prostředků z evropských fondů.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pořádalo včera konferenci „Bariéry čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU“, na které představilo dokument obsahující návrhy na zlepšení využívání peněz z fondů Evropské unie. Ministerstvo vymezilo několik hlavních oblastí, jež by měly být předmětem zásadní reformy:

  • komplikovaná implementační struktura jednotlivých programů
  • nedostatečná informovanost o existujících programech
  • nedostatečná transparentnost hodnocení projektů
  • náročnost a metodická nejednotnost administrativního řízení projektů

Podle Gandaloviče by reforma čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů mohla vést k výraznému zkrácení doby zpracování jednotlivých žádostí „z několika měsíců na několik týdnů“. To by se mělo týkat zejména projektů, kde se nejedná o velké částky. V současné době je totiž procedura zpracování projektových žádostí stejná pro všechny a nezáleží tedy na výši požadované částky. Dále by měl být systém zpětného proplácení projektů nahrazen průběžným financováním u všech operačních programů.

Ministr také navrhl, aby se v nadcházejícím sedmiletém období zavedly lhůty, ve kterých by byli úředníci povinni žadatelům odpovědět na nejrůznější dotazy. Jejich délka by mohla být upravena např. správním řádem. Zlepšit by se měla i informovanost žadatelů o aktuálním stavu hodnocení projektových žádostí. V této oblasti MMR navrhuje vytvoření zvláštního webového účtu, kde by se měly požadované informace jednotlivým žadatelům zobrazit.

Gandalovič na konferenci uvedl, že se zřejmě podaří vyčerpat všechny finanční prostředky určené pro Českou republiku na období 2004 – 2006. Dosud se využilo kolem 11,7 miliardy korun. Zbývajících 33,2 miliard je nutné vyčerpat do konce roku 2008.

Materiálem MMR by se měla co nejdříve zabývat vláda.