Fondy EU: Chorvatsko bude investovat především do růstu a zaměstnanosti

zdroj: Evropská komise.

Chorvatsko, které do EU vstoupilo na začátku července 2013, využije prostředky z evropských fondů na podporu hospodářského růstu, vzniku nových pracovních míst a celkové konkurenceschopnosti země. Chorvatský plán tento týden schválila Evropská komise.

Oživení hospodářského růstu, nová pracovní místa a celková konkurenceschopnost země. To jsou hlavní priority, kam chce nový členský stát EU, Chorvatsko, nasměrovat prostředky, které má stejně jako ostatní unijní země k dispozici v rámci evropských strukturálních fondů. V případě Chorvatska se jedná o téměř 450 milionů eur. 

I přesto, že do konce současného programového období (2007-2013) zbývá pouze několik měsíců, Chorvatsko se bude při přerozdělování prostředků řídit stejnými pravidly jako zbytek osmadvacítky. Projekty tedy bude moct schvalovat až do konce roku 2016. 

Představu, kam investice v Chorvatsku zamíří, tento týden posvětila i Evropská komise. 

„Jedná se o první krok na chorvatské cestě ke konkurenceschopnosti,“ okomentoval chorvatský plán evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn

V chorvatském Národním strategickém referenčním rámci, tedy základním programovém dokumentu pro využívání fondů EU ve stávajícím období, Chorvatsko počítá se třemi strategickými cíli, tj. posílením hospodářské konkurenceschopnosti, nastavením optimálních podmínek pro tvorbu pracovních míst a zaměstnanosti a dosažením vyváženého regionálního rozvoje. 

K tomu by měly přispět i operační programy zaměřené na životní prostředí, dopravu, regionální konkurenceschopnost a lidské zdroje.  

Kohezní fond, z něhož může Chorvatsko vyčerpat až 149,8 milionů eur, tak podpoří projekty v oblasti odpadních vod či zásobování vodou. Z Evropského fondu regionálního rozvoje, kde je pro Chorvatsko připraveno 228,4 miliony eur, bude možné investovat do projektů na podporu malého a středního podnikání, výzkumu a inovací a dobudování základní infrastruktury, jako je především železniční či lodní doprava. 

Evropský sociální fond, který Chorvatsku nabízí až 60 milionů eur, přispěje k realizaci projektů věnujících se tvorbě nových pracovních příležitostí, sociální inkluzi či vzdělávaní.