FAZ: EK požaduje zveřejňování informací o příjemcích dotací z evropských fondů

euro

Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung včera informoval o plánu Evropské komise požadovat po členských státech Unie zpřístupnění podrobných informací o projektech, které jsou realizovány za pomoci finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.

Podle informací německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) chce Evropská komise naléhat na členské země Evropské unie, aby veřejně zpřístupnily údaje o čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Nemělo by se jednat pouze o uvedení částky, která se v rámci jednotlivých opatření čerpá, ale především o informace, jaké projekty byly schváleny, kdo je realizuje a jaká částka byla na uskutečnění vybraných projektů alokována z evropských fondů.

Evropská komise bude v budoucnu podle listu vyžadovat, aby podpora ze strukturálních fondů byla vázána na princip otevřenosti a transparentnosti. Příjemci by měli souhlasit s tím, že údaje výše zmíněné budou zveřejněny. V případě, že odmítnou, jejich projekt by neměl být podpořen. Tato podmínka podle návrhu Komise neplatí pro příjemce pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF). Proč zrovna podmínka otevřenosti a transparentnosti nebude vyžadována u ESF deník neuvádí.

Už dříve o větší transparentnosti při využívání prostředků ze strukturálních fondů hovořil evropský komisař Siim Kallas, který je zodpovědný za administrativní záležitosti, audit a boj proti korupci a který návrh ohledně otevřenosti při čerpání evropských dotací vypracoval. Některé země EU už požadované informace zveřejňují. Jedná se např. o Velkou Británii nebo Nizozemsko.

Na nedostatek transparentnosti při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v České republice upozornila na počátku tohoto roku nevládní organizace Transparency International ČR. Ta jako jednu z hlavních problémových oblastí v ČR označila nezveřejňovaní informací o projektech, které byly ve výběrovém řízení úspěšné, a neochotu řídících orgánů jasně říci důvody odmítnutí projektů. Na druhé straně je nutné zdůraznit, že ne ve všech operačních programech, prostřednictvím kterých je pomoc z evropských fondů v ČR rozdělována, jsou tyto informace veřejnosti nepřístupné (např. Operační program Rozvoj lidských zdrojů).