Evropský parlament schválil navigační systém Galileo

Zdroj: CreativeCommons.org; autor: pingnews.com

Poslanci Evropského parlamentu včera výraznou většinou schválili kompromisní návrh na vytvoření satelitního navigačního systému Galileo.

Souvislosti:

Ambiciózní projekt vytvoření systému satelitní navigace Galileo byl odsouhlasen EU už v roce 2002. Zpočátku se předpokládalo, že systém satelitní navigace bude spuštěn v roce 2010. Cílem projektu mělo být zajištění nezávislosti Evropy na současných navigačních systémech – americké GPS a ruského Glonassu. Galileo není na rozdíl od předchozích systémů projektem vojenským, ale civilním.

Do projektu satelitní navigace Galileo jsou zapojeny kromě členských států Evropské unie, také USA, Čína, Izrael, Ukrajina, Indie, Maroko a Jižní Korea.

Témata:

Včera bylo v Evropském parlamentu schváleno nařízení, na jehož základě by měl začít fungovat satelitní navigační systém Galileo. Návrh nařízení je výsledkem dlouhých jednání mezi zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady. Ve prospěch kompromisního řešení hlasovalo 607 poslanců, 36 bylo proti a 8 se hlasování zdrželo.

Systém Galileo bude realizován ve dvou fázích. První fáze, tzv. zaváděcí, bude zahájena ještě v letošním roce a bude probíhat do roku 2013. Následovat bude tzv. fáze využití, v rámci které by mělo probíhat řízení, standardizace, údržba a marketingové aktivity.

Na základě odsouhlaseného nařízení by Evropská komise měla stanovit hlavní technické požadavky pro kontrolu k přístupu k technologiím, jejichž úkolem bude zajištění bezpečnosti Galilea a evropského geostacionárního navigačního systému (EGNOS). V této souvislosti by jednotlivé členské státy měly zajistit, aby úroveň ochrany tajných informací EU odpovídala bezpečnostním předpisům EURATOMu.

Dodržování bezpečnostních postupů a provádění bezpečnostních prověrek bude jedním z hlavních úkolů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS. Ten se dále bude zabývat přípravou uvedení systému na trh.

První fáze realizace systému Galileo bude v plném rozsahu financována z rozpočtu Evropské unie, a to ve výši 3,4 miliard eur. Podle nařízení by v roce 2010 měla Evropská komise předložit návrh financování systému po roce 2013.

Na vybudování infrastruktury systému budou vyhlašovány veřejné zakázky a veřejné soutěže, přičemž příslušná infrastruktura bude rozdělena do šesti hlavních pracovních balíčků: systémová inženýrská podpora, dokončení infrastruktury pro pozemní misi, dokončení pozemní řídící infrastruktury, satelity, odpalovací zařízení a provoz. Počítá se i s dalšími doplňkovými balíčky.

Schválena byla také činnost „Meziinstitucionální panel pro Galileo“ (GIP), ve kterém bude zasedat vždy jeden zástupce Evropské komise, Rady a Parlamentu. Panel bude zodpovědný za každoroční pracovní program, bude dohlížet na implementaci smluv a mezinárodních dohod se třetími zeměmi, bude zajišťovat řízení a politický dohled nad celým projektem.

Stanoviska:

V rozpravě před samotným hlasováním vystoupila s projevem poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Roithová (EPP-ED), ve kterém se zaměřila na otázku sídla Evropského úřadu pro dohled nad globálním navigačním satelitním systémem Galileo. Prohlásila: „Nejlépe připraveným adeptem a navíc i členskou zemí, kde zatím žádná evropská agentura nesídlí je Česká republika. Praha má strategickou polohu v srdci Evropy a má pro nové sídlo i konkrétní umístění.“ Podle Roithové je „Česká republika státem s vysokou bezpečností a vysokou úrovní vědy a výzkumu“.

K otázce navigačního systému Galileo se vyjádřil i stínový zpravodaj Vladimír Remek (GUE/NGL). Uvedl, že tento systém je s ohledem na svoji nákladnost a rozsah „poměrně kontroverzním projektem“. Na druhé straně ale řekl, že „jako Evropa jdeme správným směrem“. Zdůraznil, že když pokus „opřít se o konsorcium soukromých firem“ nevyšel, „nakonec se podařilo dosáhnout prozíravého řešení a EU tak může zahájit projekt, který přispěje k růstu produktivity výroby, zvýšení bezpečnosti všech druhů dopravy a úsporám pohonných hmot“.

Další kroky:

V rámci první fáze realizace systému Galileo budou vypuštěny pokusné satelity. První satelit, GIOVE-A byl vypuštěn už v prosinci 2005. K vypuštění druhého, GIOVE-B, dojde v neděli 27. dubna 2008 ze základny v Kazachstánu.