Fondy EU pomohly opravit kavárnu na břehu Otavy. Teď zaměstnává zdravotně postižené

zdroj: ShutterStock.

Kavárna Pontes pomáhá zdravotně postiženým lidem s jejich integrací do společnosti. V současné době zaměstnává šest zdravotně postižených, kteří zde rozvíjejí své profesní a lidské dovednosti. Kavárna také slouží jako místo, kde se setkávají dva světy – svět nehendikepovaných a svět zdravotně postižených. Byla vybudována i za pomoci z evropských fondů.

Město Písek bylo v roce 2002 zasaženo povodněmi, jaké už dlouho nepamatovalo. Velká voda poničila vše, co jí stálo v cestě. Mimo jiné také malou restauraci na kraji historického centra v těsné blízkosti dominanty města, Kamenného mostu. Po povodních se řada provozovatelů pokoušela obnovit činnost restaurace, avšak s nevelkými úspěchy. Změna nastala v červnu roku 2012, kdy zde byla i za podpory z evropských fondů otevřena integrační kavárna, nazvaná příznačně – Pontes.

Cílem projektu bylo vytvořit pracovní místa pro občany se zdravotním postižením. Majitelé kavárny Michal Grill a Vilém Vítů chtěli, aby kavárna byla jakýmsi mostem mezi světy zdravotně postižených a lidí bez hendikepu. Aby byla místem, kde se tyto světy propojí při různých integračních nebo kulturních akcích, či jen při posezení v kavárně s výhledem na řeku a na nejstarší most v České republice. Proč tedy byla kavárna pojmenována právě „Pontes“, latinsky „mosty“, je zřejmé.

V integrační kavárně Pontes je devět zaměstnanců, z toho šest z nich je zdravotně postižených. Práce v kavárně jim pomáhá rozvíjet lidské a profesní dovednosti, osamostatnit se a připravit na další profesní život. Samotní majitelé Pontesu mají dlouholeté pracovní i osobní zkušenosti s cílovou skupinou zdravotně postižených.

Důvodem pro vytvoření takového projektu bylo velmi omezené množství městem nabízených pracovních příležitostí pro cílovou skupinu občanů, tedy pro zdravotně postižené. Zároveň v Písku chybělo i místo, kde by se lidé se zdravotním postižením a široká veřejnost mohli setkávat. Pontes nepomáhá pouze zdravotně postiženým lidem, ale i místním výrobcům a pěstitelům, jelikož kavárna slouží také jako místo pro odbyt jejich výrobků.

Pomoc z evropských fondů

K realizaci projektu přispěla prostřednictvím strukturálních fondů i EU. Projekt byl podpořen v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu. Získané investice posloužily nejprve k zakoupení budovy na kraji historického centra města a poté k její bezbariérové přestavbě a vybavení.

Náročná rekonstrukce se neobešla bez komplikací. Spoluvlastník Pontesu Vilém Vítů zmiňuje především zdlouhavou a složitou administrativu, bez které se podpora z evropských fondů neobejde. Spolupráci s řídícím orgány operačních programů a poradenskými společnostmi ale vesměs hodnotí kladně. Tamní zaměstnanci byli podle jeho slov „fajn a nápomocní“.

Zaměstnávání zdravotně postižených

V zaměstnávání zdravotně postižených osob spolupracuje integrační kavárna jak s občanským sdružením Mesada, které se snaží prosazovat práva lidí s postižením a podporovat je při integraci do společnosti, tak i s Úřadem práce v Písku.

V současnosti je na Písecku více než dvě stě nezaměstnaných zdravotně postižených osob, zaregistrovaných na Úřadu práce v Písku, uvedla tamní zaměstnankyně Božena Bečvářová. Ostatní zdravotně postižení podobné možnosti zapojit se do integračního procesu nemají.

Pontesu se povedl částečně snížit počet nezaměstnaných zdravotně postižených v regionu tím, že je v kavárně vždy zaměstnáno šest osob se zdravotním postižením, jak podotkl spolumajitel Vilém Vítů. Zájem o práci v kavárně je vyšší, než jsou její možnosti. I tak je podobných projektů potřeba více. „Obce by se měly více snažit takovým projektům pomoci,“ uvedl Vítů.

Majitelé do budoucna rozšíření integrační kavárny do dalších měst neplánují, předpokládají ale, že i po skončení evropských dotací bude projekt pokračovat.

Návštěvníci kavárny podle Vítů „souzní s myšlenkou“ zaměstnávání zdravotně postižených osob. Skutečnost, že Pontes poskytuje práci zdravotně postiženým, se nikterak neodráží na tržbách kavárny, tvrdí Vítů.

Autor: Marek Vondřích