Evropská komise možná prodlouží dobu pro čerpání z fondů EU

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Idea go.

Podle českého europoslance a místopředsedy Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka probíhají v EU jednání o možném prodloužení doby pro čerpání evropských prostředků. Pokud by taková legislativa byla přijata, členské státy získají větší časový prostor na dočerpání národních alokací.

(Aktualizováno: 6.9.2013)

Členské státy by měly mít na dočerpání svých alokací více času. Příslušnou legislativou se právě zabývá Evropský parlament, konkrétně Výbor pro regionální rozvoj (REGI). Zpravodajem nařízení, které europoslanci projednávají a které se věnuje zemím s obtížemi čerpat evropské dotace, se stal český europoslanec a zároveň místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák (ECR). 

Ten novináře informoval o tom, že zatímco Evropská komise v původní návrhu příslušné legislativy požaduje výjimku pouze pro dvě členské země EU, Slovensko a Rumunsko, podle Vlasáka by se prodloužená lhůta měla týkat všech členských zemí. 

„Na stůl jsem předložil systémové řešení prodloužit čerpání evropských peněz o jeden rok pro všechny členské státy. V reálu to znamená příležitost, že by dopad současné legislativy nemusel být na Českou republiku tak drastický,“ uvedl Vlasák a dodal, že v žádném případě nejde o navýšení stávající alokace a stejně tak ani rozpočtů pro jednotlivé roky. 

„Peníze, o které členský stát přijde tím, že je nestihne vyčerpat, se totiž daný rok vrací do rozpočtu platících zemí,“ vysvětlil. 

Zatím není vyhráno

Vlasák také zdůraznil, že v současné chvíli je obtížné předpovědět, zda se opatření do legislativy nakonec promítne.  

„Nic není vyhráno a velice záleží na tom, jak budou jednání po prázdninách probíhat. V Parlamentu proti sobě tentokrát nebudou stát jednotlivé politické skupiny, ale spíše zástupci jednotlivých členských zemí – těch, které by byly pro změnu, tedy vesměs země, které s čerpáním mají větší potíže, a těch, které jsou proti,“ uvedl. 

Pokud ovšem europoslanci na změnu kývnou, následovat budou diskuse s politiky a úředníky členských zemí v Radě EU a také s Evropskou komisí. Trialogy, tedy meziinstitucionální jednání, by podle EurActivu měly proběhnout během září a října tohoto roku.

„Čeká nás tedy ještě několik měsíců, než se rozhodne,“ říká Vlasák. „Pokud uspějeme, podaří se zachránit peníze, které obcím, městům, krajům, i státu tak zoufale chybí na investice do infrastruktury a do obnovy.“ 

„Tato jednání probíhají, protože v některých programech hrozí nevyčerpání prostředků z evropských fondu v řádu miliard korun,“ potvrdil redakci Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. „Jde o to najít kompromis přijatelný jak pro Radu, a to zvláště pro tzv. čisté plátce, kterým by se o nevyčerpané prostředky snížily odvody do rozpočtu EU, ale i pro Evropský parlament a Evropskou komisi,“ dodal.

Česká republika má v programovém období 2007-2013 na své projekty v rámci kohezní politiky k dispozici zhruba 26,7 miliardy eur. Podle posledních informací Ministerstva pro místní rozvoj, které je za čerpání evropských prostředků v Česku odpovědné, bylo na začátku letošního srpna příjemcům vyplaceno 56 % národní alokace. Evropská komise pak proplatila 32,8 % alokace.