Evropská komise: Kohezní politika plní své cíle

Zdroj: Evropská komise.

Podle Evropské komise kohezní politika plní své cíle a přispívá k růstu a pokroku ve prospěch občanů. Vyplývá to ze zprávy, která vyhodnocuje hospodaření s prostředky ze strukturálních fondů pro období 2007-2013 ve všech členských zemích EU. Svůj účel podle národní zprávy pro Českou republiku plní i tuzemské programy.

Evropská komise ve zprávě, kterou zveřejnila včera (18. dubna), hodnotí, jak jednotlivé státy nakládají s prostředky z fondů kohezní politiky (z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Fondu soudržnosti a z Evropského sociálního fondu).

K vyhodnocení posloužily informace ze všech členských států a většinou zahrnovaly údaje do konce roku 2011, v České republice až do konce června 2012. Jde o druhou strategickou zprávu kohezní politiky v současném období 2007-2013, přičemž projekty mají být ukončeny až do roku 2015. Celkem jde z rozpočtu EU v aktuálním období na politiku soudržnosti 347 miliard eur.

Za nejlepší výsledky projektů v EU Komise považuje třeba fakt, že skoro dva miliony lidí mají díky nim přístup k vysokorychlostnímu internetu nebo že bylo postaveno 460 kilometrů silnic a 334 kilometrů železnic v rámci transevropské dopravní sítě. Skoro 2,5 milionů lidí pak získalo nové pracovní místo.

Podle komisaře EU pro regionální politiku Johannese Hahna se politika soudržnosti podílí na dosahování téměř všech priorit EU a investuje se díky ní do růstu v době, kdy to je zoufale potřeba. „Ukázalo se, že regionální politika sama je schopna být velmi flexibilní – reagovat na současnou krizi a přizpůsobit se měnícím se potřebám lidí a komunit,“ uvedl.

Hahn ale dodal, že v některých případech nejsou výsledky přesvědčivé a upozornil, že členské státy se musí vynasnažit použít unijní zdroje včas. „V novém programovém období očekáváme, že členské státy i regiony tuto politiku zaměří ještě více na výsledky a priority, jež budou mít největší dopad.“

Zpráva pro Českou republiku

K podobným závěrům jako celkové hodnocení Komise dochází i národní strategická zpráva pro Českou republiku.  „I přes krizi, která v minulých letech zasáhla i Českou republiku, se daří využívat prostředky k plnění stanovených cílů operačních programů,“ stojí v ní.

Konkrétně bylo v Česku díky operačním programům vytvořeno 61 tisíc pracovních míst nebo bylo podpořeno přes čtyři tisíce malých a středních podniků. Skoro tři miliony lidí se také účastnily vzdělávacích kurzů, stáží, praxí nebo školení. Značná část prostředků pro Českou republiku je pak věnována dopravě, regeneraci bytů či výrobě energie z obnovitelných zdrojů.

Podle Evropské komise došlo od předchozí strategické zprávy (2010) ke zřetelnému pokroku. Ukázalo se prý také, že kohezní politika je účinným nástrojem, jak reagovat na hospodářskou krizi, a to díky vysoké flexibilitě politiky soudržnosti. V reakci na vypuknutí krize v roce 2008 totiž došlo k výraznému přesunu prostředků mezi jednotlivými programy.

Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění Lázsló Andor spatřuje větší význam kohezní politiky právě v důsledku hospodářské krize. „V době současné krize získaly finanční prostředky politiky soudržnosti coby zdroj investic v celé Unii ještě významnější roli,“ řekl. Konkrétně Evropský sociální fond je podle něj nezbytný pro podporu lidského kapitálu, a to především při zvyšování šancí mladých lidí na úspěšnou pracovní kariéru.