Europoslanci schválili balíček ke kohezní politice 2014-2020

Eurokomisař pro regionální politiku Johannes Hahn v Evropském parlamentu.

Výbor Evropského parlamentu pro regionální rozvoj včera (10. července) odsouhlasil důležitou legislativu pro příští programové období, které začne v roce 2014. I přesto, že některé body reformy zůstávají stále nedořešeny, dohoda poskytuje podle europoslanců dobrý základ pro uzavření jednání mezi jednotlivými členskými zeměmi EU a Evropskou komisi o tzv. dohodě o partnerství.

Europoslanci, kteří zasedají ve Výboru pro regionální rozvoj (REGI), svým včerejším hlasováním schválili důležité body reformy kohezní politiky, která se bude v příštím programovém období 2014-2020 více zaměřovat na hospodářský růst a tvorbu nových pracovních míst. Hlasování se týkalo celkem pěti zpráv. 

„Na minulém zasedání Evropské rady vyzvala EU členské státy, aby zintenzívnily využívání evropských strukturálních a investičních fondů pro zaměstnanost a růst. Hlasování jim poskytuje nástroje, aby mohly jednat,“ komentoval výsledky hlasování v Evropském parlamentu komisař pro regionální politiku Johannes Hahn. „Není času nazbyt. Díky těmto reformám bude regionální politika EU moc lépe překonat překážky dlouhodobého růstu,“ dodal. 

Investice budou v příštích sedmi letech proudit především do podpory malých a středních podniků, výzkumu a inovací, digitální agendy a nízkouhlíkové ekonomiky, uvedl také komisař. Podpoří tak hlavní cíle, které si vytyčila evropská hospodářská strategie Evropa 2020. 

Podle Hahna je nyní na členských státech a jejich regionech a městech, aby pokročily v přípravách na následující období. 

Nejpozději na jaře

Členské státy, a Česká republika není výjimkou, totiž již několik měsíců pracují na tzv. dohodě o partnerství, kterou by měly do konce roku podepsat s Evropskou komisí. Dokument má sloužit jako základ pro budoucí implementační strukturu v zemi. 

Jak novinářům potvrdila Evropská komise, některé země již mají připravený návrh, avšak kvůli neschválené legislativě upravující evropské fondy v příštích sedmi letech se jednání s institucemi pohybují stále na neformální úrovni. 

Komise si představuje, že dohody se státy uzavře do konce letošního roku. Jasno o operačních programech by pak mělo být nejpozději na jaře 2014. 

Růst a zaměstnanost 

Reforma kohezní politiky pro období 2014-2020, kterou hlasování europoslaneckého výboru potvrdilo, kromě zmiňovaných investic do hlavních oblastí růstu a zaměstnanosti vytyčených strategií Evropa 2020, obsahuje i tzv. koncentraci. Členské státy tak budou muset v rámci svých alokací soustředit hlavní objem prostředků na několik předem stanovených priorit. 

Konkrétně půjde o to, že 50-80 % rozpočtu Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) odejde na podporu inovací, výzkumu a vývoje, digitální agendy, konkurenceschopnosti malých a středních podniků a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.  

V jejím rámci budou muset členské země věnovat minimálně 12-20 % prostředků na podporu energetické účinnosti a obnovitelnou energii. 

„Evropský parlament dnes otevřel novou příležitost pro potřebné investice do úspor energie v domácnostech, které mohou povzbudit českou ekonomiku, zkrotit naši vysokou energetickou náročnost a snížit emise skleníkových plynů,“ uvedl Ondřej Pašek, koordinátor pro evropské fondy CEE Bankwatch Network.  

Schválený legislativní balíček, který již na podzim roku 2011 představila Evropská komise (EurActiv 7.10.2011 a EurActiv 11.10.2011), obsahuje i povinnost lépe měřit investice a omezovat byrokracie.  

Na podzim bude o balíčku ke kohezní politice 2014-2020 hlasovat plénum Evropského parlamentu. Podle komisaře Hahna zbývá ještě dořešit stále otevřené otázky, kterými jsou výkonnostní rezerva nebo makroekonomická podmíněnost.