Europoslanci chtějí zrychlit proplácení peněz z evropských fondů

Poslanci v parlamentním výboru pro regionální rozvoj včera podpořili návrh, jehož cílem je zjednodušit a zrychlit proplácení peněz ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Poslanci věří, že uvolněné peníze vládám pomohou při řešení krize. Nová pravidla by mohla vstoupit v platnost v létě.

Pokud návrh schválí také ministři v Radě, získají členské země, které byly nejvíce postiženy hospodářskou krizí, nárok na vyplacení zálohových plateb v rozsahu 2 % z disponibilních prostředků Evropského sociálního fondu a v rozsahu 4 % z peněz Fondu soudržnosti na rok 2010.

V rozpočtu evropských fondů, z nichž EU financuje svou politiku soudržnosti, jsou na rok 2010 vyhrazeny celkem 49,4 miliardy eur.

Ve sdělení parlamentního výboru se píše, že při posuzování, zda má členský stát na uvedené navýšení zálohových plateb nárok, budou rozhodovat „objektivní ekonomická kritéria“.

Uvolnit se mají také pravidla podle nichž členské státy přijdou o dotace pokud je nestihnou ve stanoveném termínu dočerpat. Zmírnění pravidel se má dotknout proplácení velkých projektů.

Kofinancování zůstává

Poslanci ovšem z původního návrhu Komise vyškrtli opatření, podle nějž by státy, které mají závažné obtíže s financováním protikrizových opatření na trhu práce, mohly v letech 2009 a 2010 požádat o 100% proplacení podpory, na níž mají nárok v rámci Evropského sociálního fondu (ESF). Tím by se vyhnuly povinnosti kofinancovat projekty podpořené z ESF.

Přestože by takové opatření bylo jen dočasné, podle poslanců jde návrh proti principu kofinancování a proto jej zamítli.

Nizozemský poslanec Lambert Van Nistelrooij EurActivu řekl, že jde o otázku principu, zejména s ohledem na chystanou reformu regionální politiky po roce 2013. Krom toho by prý takové opatření bylo příliš nákladné a komplikované. „Podle mě je důležité, abychom se metody kofinancování drželi i po roce 2014, kdy začne platit nová regionální politika,“ uvedl Van Nistelrooij a dodal, že takové „dvojí řízení“ (tj. řízení jak ze strany EU, tak členských států) by mělo hrát důležitou roli i v připravované strategie Evropa 2020, která má nahradit neúspěšnou Lisabonskou strategii.

Ministři, přidejte!

Evropský parlament by měl návrh schválit na svém nejbližším dubnovém plenárním zasedání a poslanci proto včera členské státy vyzvali, aby s formalizací své pozice neotálely. Pokud budou ministři jednat rychle, mohla by nová pravidla začít platit od léta.

Mezi evropskými institucemi – Komisí, Radou a Parlamentem – panuje shoda, že zjednodušit financování ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je v době hospodářské krize třeba, ale o podobě konkrétních opatření se dohadují už více než rok.

Van Nistelrooij tvrdí, že „včasnější a rychlejší“ přístup k penězům je dlouhodobou prioritou Evropského parlamentu. Změny prý zdržují ministři zemí EU. „Radě to trvalo příliš dlouho,“ říká poslanec.

Poslanci doufají, že tentokrát budou členské státy rychlejší. „Je to ostuda, že nám diskuse s Radou trvaly rok,“ říká nizozemský europoslanec. Dodal ale, že návrh bude mít „samozřejmě“ významný dopad i v případě, že začne platit do září.