EU chce v regionální podpoře více spoléhat na členské státy

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: David Castillo Dominici.

Evropská komise se rozhodla modernizovat pravidla veřejné podpory, které chce především zjednodušit a posílit v nich roli členských států. Revizí tak prochází i tzv. blokové výjimky, které mohou být poskytnuty bez toho, aby je schválila Evropská komise.

Hlavním cílem modernizace pravidel pro veřejnou podporu je podle vedoucího Zastoupení Evropské komise v ČR Jana Michala zjednodušení pravidel, lepší cílená podpora a v neposlední řadě i minimální narušení jednotného vnitřního trhu. Michal to uvedl při nedávné diskusi, kterou pořádalo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU se svými partnery (Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola finanční a správní, server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazíne). 

Jednou z nejviditelnější změn, které v rámci reformy regionální podpory plánuje zavést Evropská komise, je rozšíření tzv. blokových výjimek. 

Větší role pro členské státy

Blokové výjimky představují nařízení upravující veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, na zaměstnanost, vzdělávání či třeba regionální rozvoj. Znamenají, že pokud členský stát splní určité podmínky, může být taková podpora poskytnuta bez toho, aniž by k tomu bylo potřeba schválení ze strany Evropské komise.

Nová pravidla počítají s tím, že je bude možné použít častěji, a především, že v nich budou větší roli hrát členské státy. 

„V návrhu blokových výjimek stojí, že Komise bude sledovat udělenou podporu a hodnotit efekty větších programů. Procedurální zjednodušení výjimek by mohlo znamenat, že až 90 % případů státní podpory by spadalo pod blokové výjimky a pouze ty největší případy by musely být hodnoceny Komisí ex ante,“ píše se v tiskové zprávě CEBRE.

Podle zástupců Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž by se blokové výjimky měly nově týkat například výstavby telekomunikačních sítí, sportovní a kulturní infrastruktury nebo náhrady škod způsobených některými přírodními pohromami.

Komise je zavalena stížnostmi

Změny lze očekávat i u procesních pravidel. Evropská komise totiž měla v posledních letech velkou práci s řešením případů jejich porušení.

„Komise je stížnostmi na porušení pravidel doslova zavalena, výjimkou nejsou ani dlouhodobé případy, které už nikdo nemá ani zájem řešit,“ uvedl Ondřej Dostal ze Stálého zastoupení ČR při EU.

Evropská komise bude podle něj rovněž usilovat o lepší spolupráci se soudy ve členských státech a předkládat jim stanoviska z vlastní iniciativy.

Členské země se budou moct na evropskou exekutivu obrátit se žádostí o konzultace a ta je naopak může v případě podezření z porušování pravidel požádat o poskytnutí informací o místím trhu.

Nová pravidla pro veřejnou podporu by měla vstoupit v platnost 1. července letošního roku.

Autor: Lucie Bednárová.