EU Bulharsku sebere 220 milionů eur. Nedělá reformy, které slíbilo

Bulharsko přijde o 220 milionů eur z předvstupní pomoci. Včera o tom rozhodla Evropská komise a potvrdila tak své červencové rozhodnutí, kdy dva bulharské úřady zbavila pravomoci nakládat s finančními prostředky z programu Phare. Informoval o tom partnerský portál EurActivu, bulharský deník Dněvnik.

Souvislosti:

V době, kdy Rumunsko a Bulharsko vstupovaly k 1. lednu 2007 do Evropské unie, zbývalo oběma zemím vyřešit řadu nedostatků. Unie od obou zemí požadovala provést reformu soudnictví a zesílit boj s korupcí. V případě Bulharska šlo navíc ještě o zesílení boje s organizovaným zločinem. Pokud by Bulharsko ani Rumunsko tyto nedostatky neodstranily, hrozilo jim že nebudou moci naplno využívat práv jaká mají všichni občané EU.

Obě země Evropská unie hodnotila v rámci tzv. mechanismu pro spolupráci a ověřování. Poslední zprávu o Bulharsku a Rumunsku vypracoval generální sekretariát Evropské komise pod vedením předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa a se souhlasem místopředsedy Evropské komise Jacquese Barrota.

Témata:

Evropská komise 23. července 2008 rozhodla o zmrazení evropských prostředků ve výši zhruba 500 milionů eur poté, co zveřejnila poslední monitorovací zprávu o Bulharsku.

Svým včerejším rozhodnutím Evropská komise potvrdila, že Bulharsko o část financí přijde úplně. Zbývajících 340 milionů eur, které Evropská komise Bulharsku slíbila poskytnout zůstanou zmrazené poté, co Komise zrušila akreditaci dvěma agenturám – Oddělení centrálních financí a smluv při bulharském ministerstvu financí a Výkonné agentuře ministerstva pro místní rozvoj a veřejné stavby, píše Dněvnik.

Komisař pro rozšíření Olli Rehn ve svém včerejším vystoupení jako odůvodnění Evropské komise uvedl, že Sofie přijetí dalších opatření pouze slíbila, ale žádných konkrétních výsledků nedosáhla.

„Není to zrovna nejšťastnější den mého života,“ řekl Rehn a dodal, že odborníci z Evropské komise a evropského úřadu pro potírání korupce OLAF zjistili nejen, že nedochází k odstraňování známých problémů, ale dokonce se objevily i nové.

Prvním krokem k odstranění problémů by podle Rehna mělo být oficiální doznání k zásahům ze strany politiků. Bulharští představitelé však dali najevo překvapení. Rozhodnutí Komise je podle nich „zklamáním“ a je prý „nespravedlivé“.

Ministr financí Plamen Orešarski ale novinářům nezvedal telefon a ministr pro místní rozvoj Asen Gagauzov se k celé věci odmítl vyjádřit do doby, než bude hovořit s místopředsedkyní vlády Meglenou Plugčievou.

Někteří poslanci ze socialistické strany, která je hlavním partnerem v současné vládní koalici vyzvali k vytvoření nových struktur pověřených spravováním prostředků z evropských fondů. Nedostatky v decentralizovaném modelu je podle nich možné odstranit do 1. ledna 2009.

Pokud Sofie vyřeší problém s dvěma implementačními agenturami do konce roku 2009, mohla by zmražené prostředky získat zpět. Zástupce Evropské komise Dněvniku sdělil, že pokud odborníci a auditoři, které Komise do Bulharska vyšle, bulharská opatření schválí, Brusel by mohl financování znovu odblokovat a žádná z agentur by nemusela znovu Komisi žádat o udělení akreditace.

Na úterním tiskovém briefingu v Bruselu na dotaz novináře, zda by Bulharsko mohlo přijít i o prostředky ze strukturálních fondů, mluvčí Evropské komise pro regionální politiku Dennis Abbott odvětil, že tým auditorů Evropské komise přijede do Bulharska v lednu a vyhodnotí opatření, která země podnikla.

Stanoviska:

Bulharský europoslanec Jevgeni Kirilov (PES) podle informací z agentury Focus Komisi ostře za její krok kritizoval a obvinil jí z politické zaujatosti.

„Myslím si, že rozhodnutí, k němuž došlo, neodpovídá realitě a jsem v pokušení požádat Evropský účetní dvůr o prověření způsobu, jakým byly dané projekty schváleny a porovnat je například s projekty financovanými v rámci programu Phare z doby, kdy je zástupci Komise podepisovali. Dostali jsme se do fáze, kdy už můžeme mluvit otevřeněji, zejména vzhledem k tomu, že celé to obrovské úsilí, které Bulharsko od léta vyvinulo, Komise nevzala v potaz,“ uvedl Kirilov.