Ekologové kritizují MŽP za nedostatečné využívání dotací EU na recyklaci odpadů

zdroj: CreativeCommons.org, autor: Sam Felder

Podle ekologické organizace Hnutí Duha Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dostatečným způsobem nevyužívá evropských dotací na zlepšování odpadového hospodářství v České republice. Na rozdíl od Německa, které recykluje 50 % svého komunálního odpadu, Česku se tak daří pouze z 20 %.

Ministerstvo životního prostředí, řídící orgán Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), v němž je v současném programovém období (2007-2013) na zkvalitnění nakládání s odpady alokováno přibližně 15 miliard korun, tyto prostředky dostatečně nevyužívá k tomu, aby zlepšilo třídění a recyklaci odpadů v České republice. Tak zní hlavní kritika, které se rezortu dostalo od ekologické organizace Hnutí Duha. 

Podle ní totiž Česko neplní Plán odpadového hospodářství, základní národní koncepční materiál pro nakládání s odpady v období 2003-2013, který České republice ukládá, aby zvýšila recyklaci komunálního odpadu, jež dosahuje pouhých 20 %, na úroveň Spolkové republiky Německo, tedy na 50 %.  

„Česká ekonomika každoročně vyhazuje na skládky nebo spaluje kvalitní recyklovatelné suroviny za tři miliardy korun. Jsou to naprosto zbytečně vyhozené peníze nás všech. Pokud recyklace stoupne na úroveň úspěšných evropských států, jako je Německo, obce a potažmo občané na poplatcích za skládkování ušetří miliony,“ vysvětluje Ivo Kropáček z Hnutí Duha. 

Praxe neodpovídá plánům vlády 

Ekologické sdružení se ve své kritice ministerstva odvolává na zprávu Národního kontrolního úřadu (NKÚ) z května letošního roku. V ní kontroloři uvedli, že dosud podpořené projekty nevedly ke snížení množství skládkovaných bioodpadů.  

„V oblasti administrace (operačního) programu bylo zjištěno, že pravidla pro příjemce podpory se v průběhu jeho realizace často měnila, byla nejasná a nepřehledná,“ píše se v tiskové zprávě.  

A zcela v pořádku nebyla podle NKÚ ani pravidla pro posuzování žádostí o podporu z ekonomického hlediska. Jelikož nebyla zveřejňována od prosince roku 2009, úřad zpochybnil jejich transparentnost.  

Kontroloři rezortu také vyčetli, že plán nebyl navíc aktualizován a jeho cíle nebyly upraveny tak, aby odpovídaly české a evropské legislativě.  

Největší obtíže v tomto ohledu představují zejména biologicky rozložitelné komunální odpady. Na českých skládkách se jich od roku 2003 nahromadilo mnohem větší množství, než jaké povoluje evropská směrnice. Podle ní se musí podíl skládkovaného bioodpadu do roku 2020 snížit o 35 % (v porovnání s rokem 1995).  

Podle ekologická organizace Hnutí Duha je tedy zcela evidentní, že „praxe neodpovídá vládním plánům“. Ministra životního prostředí Tomáše Chalupu (ODS) proto vyzvala, aby se postaral o změnu způsobu, jakým se odpadové projekty vybírají.  

Zprávou NKÚ, která se věnuje těmto projektům, se bude na svém dnešním zasedání (17. srpna) zabývat vláda.