Druhá regionální kancelář programu JASPERS byla otevřena ve Vídni

Včera byla v hlavním městě Rakouska slavnostně otevřena druhá regionální kancelář iniciativy Evropské unie JASPERS. První regionální úřad funguje od poloviny ledna ve Varšavě.

Na konci května 2006 předseda Evropské komise José Barroso, komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner a představitelé čtyř evropských bank podepsali tři nové iniciativy, které se zaměřují na podporu politiky hospodářské a sociální soudržnosti v letech 2007–2013.

Jejich cílem je zvýšit investice, podpořit hospodářský růst a vytváření nových pracovních míst v regionech a ve městech Evropské unie. Významným přínosem těchto iniciativ je zapojení Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Rozvojové banky Rady Evropy do politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Poprvé tak dochází k propojení prostředků z evropských fondů a bankovních půjček a grantů.

Iniciativa JASPERS se zaměřuje na podporu projektů v evropských regionech. Cílem je pomoci členským státům s návrhy a přípravou velkých projektů, zejména v oblasti životního prostředí a dopravy, na které by měly být finanční prostředky čerpány z Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti. V rámci programu by mělo působit kolem padesáti odborníků z oblasti technických, ekonomických a finanční analýz. Partnery Komise při realizaci této iniciativy jsou Evropská investiční banka a Evropská banka pro obnovu a rozvoj.

Nová regionální pobočka iniciativy JASPERS byla otevřena zástupci Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Úkolem pobočky je pomáhat České republice, Slovensku, Maďarsku a Slovinsku s přípravou projektů, a to zdarma.

Podpora bude směřována pouze na velké projekty. To znamená projekty, jejichž minimální výše bude v oblasti životního prostředí dosahovat 25 milionů eur a u dopravy 50 milionů eur.

Evropskou investiční banku na otevření nové pobočky zastupoval její viceprezident Ivan Pilip, který ČTK řekl: „Projekt je výhodný pro všechny strany, protože zájemci získají zdarma kvalitní projekty od specializovaných odborníků a Evropská komise, která si ponechává rozhodující slovo při schvalování ví, že v těchto případech vydává peníze na dobře připravené záměry.“

Dalšími dvěma iniciativami jsou JEREMIE a JESSICA. První se zaměřuje na přístupu malých a středních podniků k finančním prostředkům. Zejména jim bude umožněn přístup k rizikovému kapitálu, půjčkám, ručení a dalším formám financování. Cílem programu JESSICA je přispět k rozvoji regionů a podpořit udržitelný rozvoj obcí. Záměrem je kombinovat poskytování podpor v rámci programů na rozvoj a obnovu měst nebo sociálního bydlení s bankovními půjčkami a studiemi odborníků z bank.