Deset českých měst získalo finance z programu IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo přidělení financí z evropských fondů z Integrovaného operačního programu (IOP). Se svými projektovými žádostmi uspěl Benešov, Jaroměř, Kadaň, Litomyšl, Písek, Prachatice, Přelouč, Tábor, Tanvald a Vysoké Mýto.

Integrovaný operační program schválila Komise 20. prosince 2007. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo v jeho rámci pět výzev a doposud přijalo sto projektových žádostí. IOP je jedním z tematických operačních programů, díky kterým je možné čerpat dotace ze strukturálních fondů EU. Na rozdíl od regionálních operačních programů, z nichž může čerpat pouze určitý region, mohou finance z IOP získat projekty z celého území ČR.

Hlavním cílem IOP je modernizace a zefektivnění fungování státní správy. Zaměřuje se také na řešení společných regionálních problémů v oblasti infrastruktury a její zlepšování v oblasti služeb nebo rozvoj územních politik. Oblasti tématické podpory IOP jsou: modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti služeb, podpora územního rozvoje.

Maximální výše finančního příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) je 85% celkových výdajů a minimální hranice spolufinancování z národních veřejných zdrojů je 15%. V omezeném rozsahu je možné financování ze soukromých zdrojů. Celková částka, která je v rámci IOP k dispozici přesahuje 1,5 miliardy eur. Žádat o podporu mohou organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace; kraje, obce (svazky obcí) a jimi zřizované organizace, Policie ČR, neziskové státní organizace, podnikatelé, vlastníci domů.

Dle informací MMR schválil ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek deset projektových žádostí o celkové částce 9,28 milionu korun. Úspěšné projekty se zaměřily především na oblast modernizace a rozvoje systémů tvorby územních politik se zaměřením na podporu při zavádění územních analytických podkladů obcí v úrovni obcí s rozšířenou působností a krajů.