Decentralizace je klíčovým tématem evropského summitu v Polsku

V těchto dnech probíhá v polské Wroclawi summit evropských regionů a měst. Jeho hlavním tématem je otázka decentralizace.

Cílem summitu je zdůraznit roli jednotlivých regionů a měst v rozšířené Evropě. Nejvhodnějším nástrojem k prosazení tohoto cíle je decentralizace. Diskuse probíhají o třech hlavních tématech: decentralizace a demokracie, decentralizace a konkurence a decentralizace a soudržnost.

Regionální a místní orgány by měly podle jejich představitelů získat dostatek pravomocí a prostředků. Podle pracovního dokumentu vydaného na summitu budou regiony a města EU hrát v budoucnu rozhodující roli především v následujících oblastech:

  • ratifikace evropské ústavy a její „úspěch“ u občanů;
  • dodání nového impulzu růstu a evropské konkurenceschopnosti ve směru, který navrhuje revidovaná lisabonská strategie;
  • účinné plánování regionální politiky a posílení územní soudržnosti.

Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová ve své uvítací řeči zdůraznila nutnost dvou hlavních reforem strukturálních fondů, které by měly posílit regiony v souladu s cíli revidované lisabonské strategie. Jedná se zejména o posílení dialogu mezi Evropskou komisí, členskými státy EU a regiony a přenesení více pravomocí na regionální úroveň. Druhá reforma by se měla týkat posílení „strategické dimenze kohezní politiky, která by zahrnovala otázky růstu a pracovních míst“.