Danuta Hübner je na oficiální návštěvě České republiky

Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner zahájila včera dvoudenní návštěvu České republiky. Hlavním tématem je příprava českého předsednictví v Radě EU a stav čerpání finančních prostředků z fondů EU.

Danuta Hübner je v Evropské komisi zodpovědná za problematiku regionální politiky. Zasazuje o to, aby tato politika byla úzce navázána na cíle obnovené Lisabonské strategie (hospodářský růst a vytváření nových pracovních míst) a zapojila se do řešení globálních výzev. Vyzdvihuje také důležitost role měst při ekonomickém růstu jednotlivých regionů Evropské unie.

Včera se komisařka setkala s prvním náměstkem ministra pro místní rozvoj Jiřím Vačkářem, který ji informoval o zapojení ministerstva do přípravy předsednictví České republiky v Radě EU, v jehož rámci se MMR zaměří především na problematiku politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Dalším tématem jednání byl stav čerpání finančních prostředků z evropských fondů v rámci minulého programovacího období 2004–2006 a současného (programovací období 2007–2013).

Podle informací ministerstva pro místní rozvoj vyčerpala Česká republika všechny prostředky určené na realizaci projektů v letech 2004 a 2005 v rámci jednotlivých operačních programů, jednotných programových dokumentů a Iniciativ Společenství. V současném programovacím období má ČR schváleny všechny operační programy až na Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Dnes se komisařka setká s představiteli krajů a regionálních rad v Brně a v Ostravě a bude s nimi diskutovat problematiku čerpání peněz ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie. Navštíví také některé projekty, které byly nebo jsou realizovány právě za pomoci evropských fondů. V Brně dokonce pokřtí tramvaj se symboly EU a Regionálního operačního programu Jihovýchod.