ČR je v jednání o eurofondech mezi premianty, smlouvu s EU uzavře ale nejdřív v létě 2014

zdroj: Úřad vlády.

Česko se řadí k zemím EU, kterým se při přípravě Dohody o partnerství, strategického dokumentu pro programové období 2014+, údajně „daří“. I přesto se ale stěžejní materiál zřejmě nepodaří podepsat dříve než v létě příštího roku. EurActivu to sdělil 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, který vyjednávání s Evropskou komisí o přípravě budoucího období vede.

„V pátek (6. prosince) jsme si vyslechli vcelku pochvalné reakce na kvalitu nové verze Dohody o partnerství, v postupu příprav jsme mezi ´top´ státy,“ svěřil EurActivu své první dojmy z jednání s Evropskou komisí 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, který má přípravu evropských fondů po roce 2014 v České republice na starosti. 

Čeští vyjednavači spolu se zástupci Komise totiž řešili poslední verzi dokumentu, který v příštím sedmiletém období (2014-2020) nastaví základní pravidla pro čerpání prostředků z fondů EU včetně operačních programů.  

I přesto, že Komise upozornila českou stranu na některé nedostatky, dohoda by podle Brauna mohla být podepsána do léta příštího roku.

„Čeká nás ještě hodně práce a jistě se budou některé oblasti upravovat, ale obecně mám z vyjednávání dobrý pocit,“ uvedl. 

Kdo by však měl zato, že diskuse nad podobou dokumentu probíhají jako ve škole, tedy tak, že by „žáka“ někdo chválil, nebo káral, byl by podle Brauna vyveden z omylu. „Připomínkování funguje tak, že vám Komise sděluje, kde není soulad mezi pozicemi členského státu a Bruselu,“ vysvětlil redakci. 

Určité „nesoulady“ Komise objevila i v případě České republiky. Její připomínky do Česka dorazily v říjnu letošního roku. I přesto, že některé z nich země akceptovala, s některými podle náměstka Brauna souhlasit nemůže. 

Vodní dopravy i zákon o státní službě

Evropská komise podle zjištění EurActivu Česko upozornila třeba na to, že nemá dostatečně úzce vymezeny některé aktivity, které chce podporovat z evropských fondů. „Evropské komisí se nezdá, že by Česká republika měla podporovat vodní dopravu,“ prozradil konkrétní příklad Braun. 

Za nedostatečné Brusel považuje i to, že představy České republiky o využívání evropských peněz nejsou dostatečně provázány s doporučeními, kterých se zemi na jaře letošního roku dostalo od Evropské rady (více k jednotlivým doporučením v souhrnném factsheetu). 

Mezi připomínkami Komise najdeme i chybějící zákon o státní službě. „Komise jej pochopitelně vnímá jako jeden z klíčových prvků zajištění účinné veřejné správy,“ vysvětlil náměstek Braun.  

Evropská komise na absenci legislativy upravující fungování státní správy upozorňuje dlouhodobě. Kromě toho, že se k jejímu přijetí Česká republika zavázala již při svém vstupu do EU v roce 2004, souvisí i s tzv. ex-ante kondicionalitami, tedy předběžnými podmínkami. Ty musí členské státy a regiony splnit, jinak mohou na čerpání z evropských fondů zapomenout (více EurActiv 28.11.2013). 

Kromě přijetí služebního zákona trvá Komise i na vyřešení otázek v posuzování vlivu na životní prostředí či regulace vodohospodářského sektoru. 

„Domnívám se, že drtivou většinu připomínek se povedlo jak vypořádat, tak i zapracovat do nové verze dokumentu,“ uvedl Braun. Jak již ale bylo řečeno, ne se všemi připomínkami ze strany bruselské instituce čeští vyjednavači souhlasili. 

„Lišíme se například v názoru na některé věcné priority, kromě již jmenované vodní dopravy, kterou Česká republika považuje za relevantní prioritu, nesdílíme naopak požadavek Evropské komise, abychom prostřednictvím evropských prostředků řešili účinnost daňové správy,“ dodal. 

Kdy bude Dohoda podepsána? 

I přesto, že jednání s Evropskou komisí postupují, podpis dohody nelze očekávat dříve než v létě příštího roku.  

„Přesné datum sdělit nemůžu, protože jej sám nevím, a také proto, že se odvíjí od více skutečností,“ řekl redakci náměstek. V první řadě se jedná o schválení dohody vládou. S tím se podle harmonogramu počítá na konec března příštího roku. 

„Nejde ale jen o samotné sepsání dokumentu, ale je třeba vnímat i další povinnosti, které jsou s jeho přípravou spojeny,“ uvedl Braun s tím, že se jedná například o posouzení vlivu dokumentu na životní prostředí, která má zákonem stanoveny lhůty. 

Neméně důležité také bude, kdy unijní instituce definitivně schválí legislativu k evropským fondům. V případě její velké části se to v průběhu posledních měsíců podařilo – v Úředním věstníků EU by měla být zveřejněna ještě před Vánoci. 

Od té doby musí každý členský stát do čtyř měsíců odevzdat svou Dohodou o partnerství Evropské komisi. „Vypracování dohody probíhá v dialogu, jednou jsme na řadě my, podruhé Komise,“ vysvětluje další postup náměstek Braun. Komise má tři měsíce na její posouzení. 

„Tyto milníky jsou však nejzazší možné termíny a Česká republika, a snad i Komise, se budou snažit tyto termíny zkracovat,“ uvedl také. Důvodem mohou být podle náměstka i blížící se volby do Evropského parlamentu na jaře letošního roku a následné sestavování nové Evropské komise.