ČR předloží Komisi Dohodu o partnerství nejdříve na podzim

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: iprostocks.

Česká republika předloží oficiální návrh Dohody o partnerství, která představuje strategický dokument pro příští programové období 2014-2020, nejdříve na podzim letošního roku. Důvodem je stále neschválený právní základ upravující podmínky čerpání z evropských fondů na unijní úrovni. EurActivu to sdělil 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.

„Jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí (o budoucím nastavení evropských fondů v ČR; pozn. red.) probíhají zatím pořád v tzv. neformální rovině, protože není k dispozici oficiální právní základ, tedy schválený balíček nových nařízení EU obsahující podmínky čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů pro všech 28 členských států EU,“ sdělil v exkluzivním rozhovoru pro EurActiv 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun

Jak ve včerejším článku potvrdil i místopředseda Evropského parlamentu a koordinátor evropských konzervativců a reformistů (ECR) pro fondy EU Oldřich Vlasák, i přesto, že europoslanci ve výboru pro regionální rozvoj schválili minulý týden sérii zpráv k legislativnímu balíčku ke kohezní politice v příštím programovém období, jednání nejsou zdaleka u konce.  

Kompromis, který bude muset projít i plénem Evropského parlamentu, se stále nenašel například nad tzv. výkonnostní rezervou či makroekonomickými kondicionalitami a na zelenou od institucí čeká i podoba víceletého finančního rámce EU, s níž kohezní balíček úzce souvisí.

Čeští vyjednavači ale podle náměstka Brauna pracují v přípravě příštího programového období i s texty, které jsou zatím předjednané a jejichž finální podoba může ve výsledku projít určitými změnami. 

„Přestože unijní instituce ještě podmínky projednávají, myslíme si, že nemá smysl na nic čekat, a proto ani nečekáme,“ vysvětlil redakci.  

Dohoda o partnerství, která představuje základní strategický dokument pro programování po roce 2013 a kterou jednotlivé členské země uzavírají s Evropskou komisí, tak bude s největší pravděpodobností do Bruselu odeslána až na podzim letošního roku. Braun odhaduje, že se tak stane v listopadu. 

„Neoficiální jednání budou pokračovat až do podzimu tak, aby ihned poté, co budou nařízení EU publikována v Úředním věstníku EU a nabudou účinnosti, byly návrhy za Českou republiku připraveny k oficiálnímu předložení,“ uvedl.  

Podle Brauna je to důležité ze strategického hlediska. Nečekáním na oficiální schválení právního rámce k fondů EU a vyjasněním pozic s Evropskou komisí v předstihu získá Česko čas, který může věnovat hledání kompromisu nad spornými body v jednání. 

„To, co se vyjedná v neformální fázi, je pro Českou republiku čas navíc. Pokud se teď s Evropskou komisí na některých bodech shodneme, nebudeme se k nim muset vracet a budou moct být dříve spuštěny nové programy,“ dodal Braun. 

„Bude ale také záležet na mandátu nové vlády, kterou budeme během září informovat o stavu vyjednávání i o obsahu navržených a vyjednaných dokumentů,“ zdůraznil. 

Více o aktuálním stavu jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí o Dohodě o partnerství si přečtěte v dnešním rozhovoru EurActivu s 1. náměstkem ministra pro místní rozvoj Danielem Braunem pod tímto odkazem.