Česko získalo čas na zlepšení systému čerpání z fondů EU

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Česká republika získala od Bruselu několik měsíců na to, aby odstranila výtky, které na adresu systému čerpání z evropských fondů vznesla Evropská komise. Pokud se tak nestane, reálně hrozí, že dojde k plošnému zastavení všech programů v zemi. Média o tom dnes (21. března) informovalo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Již minulý týden média včetně EurActivu informovala o tom, že Česká republika dočasně pozastavuje žádosti o proplácení prostředků z evropských fondů na již schválené projekty. Důvodem byly výhrady Evropské komise na adresu nastavení českého systému čerpání (EurActiv 15.3.2012).  

Jak dnes potvrdila mluvčí MMR Jana Jabůrková, Česko uzavřelo s Komisí gentlemanskou dohodu a skutečně nebude o proplácení peněz žádat až do června letošního roku. Výměnou za to Evropská komise s plošným zastavením čerpání ze všech programů počká, a poskytne tak České republice cenný čas na odstranění jejích výtek. 

Komisi se podle Jabůrkové nelíbilo především základní nastavení auditního systému, které nezaručovalo jeho nezávislost, způsob, jakým řídící orgány operačních programů řešily nesrovnalosti zjištěné kontrolou a v neposlední řadě si kritiku vysloužila i personální politika některých řídících orgánů. V této souvislosti připomeňme, že například rezort školství v současné době hledá již sedmého vedoucího pracovníka, který by nesl zodpovědnost za čerpání prostředků z fondů EU. 

Ministerstvo pro místní rozvoj, které funguje jako centrální koordinátor využívání fondů EU v České republice, proto Komisi slíbilo, že situaci vyřeší například tím, že postupně převede audity pod jeden orgán, tedy ministerstvo financí.

„Dojde k faktickému posílení metodické a auditní role ministerstva financí, které by mělo Komisi přinést dostatečnou míru jistoty, že řídící a kontrolní systémy v České republice fungují nezávisle a spolehlivě,“ uvedla Jabůrková, která dodala, že výtky Evropské komise bude na některém svém nejbližším zasedání probírat vláda. 

Jabůrková také ujistila, že dopis Komise, který včera dorazil do České republiky, představuje „pouze zdvižený varovný prst“. 

Podobné preventivní kroky jsou prý v Bruselu zcela běžné a unijní instituce si jimi vyžadují důslednější kontrolu nebo plnění určitých opatření. 

„Je třeba také zdůraznit, že toto opatření se týká přibližně třetiny operačních programů napříč Evropskou unií. V ostatních zemích se tento fakt nestal politickým tématem, ale zůstal v rovině věcných technických řešení,“ dodala mluvčí.