České velké podniky se obávají odstřižení od státní podpory

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: chainat.

České firmy se ohradily vůči návrhům z dílny Evropské komise, které v příštím programovém období 2014-2020 počítají s výrazným omezením podpory pro velké podniky. Obávají se ztráty konkurenceschopnosti a snížení atraktivity EU a České republiky pro zahraničí investory.

Jak EurActiv nedávno informoval, Evropská komise má spadeno na investiční pobídky pro velké podniky. Ráda by totiž v budoucím programovém období, které začne příští rok, velké firmy odstřihla od produktivních investic v rámci strukturálních fondů EU (Evropský fond pro regionální rozvoj; ERDF).

Kromě nařízení k ERDF jí k tomu mají sloužit i upravené Pokyny k regionální podpoře 2014-2020 (Regional Aid Guidelines). Od poloviny ledna probíhá k tomuto tématu veřejná konzultace, po jejímž skončení budou závazné pokyny schváleny. 

To je také důvod, proč se proti návrhům Komise vznesla vlna kritiky. Zatímco některé severské státy opatření podporují, Česká republika se spolu se svými sousedy, Slovenskem, Polskem a Maďarském, staví proti. Důvodem jsou obavy ze ztráty konkurenceschopnosti.  

„Ve svém důsledku jde o snahy, které bezdůvodně zhoršují podmínky pro státní podporu, což bude mít v době ekonomických těžkostí negativní dopad na konkurenceschopnost evropských firem a sníží atraktivitu Evropy a České republiky jako vhodného investičního prostředí ve srovnání s jinými teritorii,“ uvádí se v aktuálním prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). 

Investiční pobídky totiž od roku 2007, kdy byly v Česku poprvé zavedeny, přilákaly více než 283 miliard korun, s jejichž pomocí vzniklo 73 tisíc pracovních míst. V drtivě většině je mají na svědomí právě velké podniky nad 250 zaměstnanců (EurActiv 7.3.2013).  

Komise své návrhy vysvětluje v první řadě nižšími dopady na hospodářský rozvoj než v případě malých a středních podniků. Odvolává se ale také na tzv. relokaci, tedy odchod velkých podniků po vyschnutí podpory do jiného regionu, či možnou distorzi podnikání v daném regionu. 

Jak ale v nedávném rozhovoru pro EurActiv uvedl Ota Novotný z Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze, který se podílel na vzniku studie k omezení podpory velkých podniků, Evropská komise nemá svá tvrzení dostatečně podložena. „Komise se v návrhu odkazuje na sedm vědeckých prací, které mají tyto argumenty podpořit. Zjistili jsme ale, že pět z těchto prací se týká efektivnosti podpory výzkumu a vývoje a nikoliv produktivních investic. Relevantní jsou tedy pouze dvě,“ uvedl.