ČR získá z programu potravin pro chudé nejméně prostředků ze všech

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: graur razvan ionut.

Evropská unie letos mezi 20 zemí rozdělí 500 milionů eur v rámci programu rozdávání jídla pro chudé. Česká republika se programu také účastní, obdrží však ze všech států nejméně financí. V minulosti přitom patřila ke kritikům programu a pokoušela se spolu s dalšími státy jeho spuštění zablokovat.

Dvacet členských zemí EU by mělo obdržet finance z unijního programu rozdávání potravin pro chudé v celkové výši 500 milionů eur. Tento program využívá kolem 18 milionů nejchudších v EU. Zatímco například Francie a Itálie z programu čerpají kolem 70 až 100 milionů eur, v případě Česka se jedná spíše o desítky tisíc.

Pro letošní rok byla České republice v rámci programu přidělena nejnižší částka – obdrží necelých 136.000 eur. S poměrně nízkou částkou může počítat také Lucembursko, které dostane 172.000 eur. Další země v pořadí, Malta, už přitom může očekávat 722 milionů eur.

Ještě před časem se zdálo, že celkové finance budou v rámci programu pro chudé na mnohem nižší úrovni, původně to mělo být 113 milionů eur. Navýšení na nynějších 500 milionů prosazovala zejména Francie, několik dalších zemí včetně ČR a Německa tento návrh ale dlouho blokovalo. Německo však v listopadu nakonec prohlásilo, že je ochotno návrh podpořit, čímž tato menšina přišla o blokační sílu.

„Bylo asi jen otázkou času, kdy to Francouzi nějakým způsobem zobchodují,“ prohlásil tehdy český ministr zemědělství Petr Bendl. Dodal, že tlak na blokační seskupení byl skutečně intenzivní a nakonec se jej podařilo rozdělit. Dohoda je ovšem založena na tom, že zatímco teď se na program v příštích dvou letech vydá zhruba miliarda eur, v letech 2014 až 2020 už by dále neměl existovat.

Každý sám

Česku v minulosti například vadilo, že by měl být ze společné zemědělské politiky financován program, který svou podstatou spadá do sociální politiky. „Říkáme, že sociální pilíř si má každá země držet sama,“ uvedl v listopadu Bendl.

ČR také upozorňovala, že v každé zemi existují rozdílná pravidla, na jejichž základě se rozhoduje o tom, kdo je považován za chudého a kdo nikoliv. U nás se v tomto případě vztahuje pomoc pouze na bezdomovce, v jiných státech je ale situace odlišná.

Česko tak původně pro letošní rok ani neuvažovalo o čerpání těchto prostředků. Poté, co byl program schválen, Bendl však uvedl, že „o tom znovu vážně uvažujeme a pravděpodobně požádáme o využití těchto financí, neboť už nebude potřeba spolufinancovat celý program.“

Program pro chudé funguje již od konce 80. let. Rozdělované potraviny se dříve získávaly především z intervenčních nákupů, při kterých jsou v rámci společné zemědělské politiky od farmářů vykupovány jejich produkty za pevně stanovené ceny. Jejich množství se ovšem v poslední době razantně zmenšilo, takže je potřeba na trzích potraviny dokupovat. To podle některých kritiků nabourává trh.