ČR požádá EU o povodňovou pomoc v polovině srpna

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Juandev

Česká republika pošle žádost Evropské komisi o finanční pomoc z Fondu solidarity EU pro oblasti poškozené červnovými povodněmi v polovině srpna. Učiní tak poté, co dokončí vyčíslování povodňových škod. Pro ČTK to uvedlo ministerstvo financí.

Před necelými sedmi týdny postihly Českou republiku ničivé povodně, které si kromě miliardových škod vyžádaly také 15 lidských životů. Velká voda na začátku června postihla také Německo a Rakousko, v menší míře pak Slovensko, Maďarsko a Polsko.

Peníze na pomoc při likvidaci těchto škod by měly do postižených oblastí putovat mimo jiné i z Fondu solidarity EU, který byl v roce 2002 vytvořen právě v důsledku podobné přírodní katastrofy. Za 11 let jeho fungování byl využit již v 52 případech, jako jsou záplavy, požáry či zemětřesení (EurActiv 4.6.2013). Aby byl mechanismus solidarity spuštěn, musí česká vláda zaslat žádost Evropské komisi, která podle výše škod vyčíslí výši pomoci. Ta musí být následně schválena Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU.

„Vyčíslování povodňových škod ještě neskončilo. Předpokládáme, že žádost bude Evropské komisi předložena v první polovině srpna,“ sdělil České tiskové kanceláři (ČTK) mluvčí ministerstva financí Ondřej Šrámek.

K tomu, aby Česká republika získala peníze z Fondu solidarity, musí splnit několik kritérií. Tím hlavním je výše škody, která musí přesáhnout tři miliardy eur nebo 0,6 % hrubého národního důchodu. To v českém případě znamená 872 milionů eur, čili přibližně 22,5 miliardy korun.

Přestože výše škod zatím není známa, bývalý premiér Petr Nečas před nedávnem mluvil o „desítkách miliard korun“. V takovém případě by Česká republika měla získat pomoc ve výši 6 % vyčíslených škod. Ty by měly putovat z kas ostatních členských států, protože Fond solidarity funguje mimo běžný rozpočet EU. Je proto možné, že by se čekání na pomoc mohlo protáhnout.

Česká republika může získat evropské peníze i v případě, že škody zmíněnou částku nepřesáhnou, ale červnová povodeň bude klasifikována jako živelná pohroma, která způsobila velké regionální škody. V této situaci by pomoc činila 2,5 % zjištěné škody.

Obnově poškozených oblastí by dále mohly pomoci i finance ze strukturálních fondů, tedy přesuny mezi jednotlivými operačními programy. Ty by podle bývalého premiéra měly sloužit především k obnově poničené infrastruktury.

Do závěrů posledního summitu EU, který se konal na konci června, se navíc České republice a jejím partnerům podařilo prosadit text, který by měl využívání prostředků z unijních fondů určených na pomoc postiženým oblastem usnadnit (EurActiv 27.6.2013).